Robotic Process Automation (RPA) is een innovatieve technologie die sterk in opkomst is en in toenemende mate wordt toegepast door organisaties om operationele processen te automatiseren. Wij zien dat steeds meer organisaties benieuwd zijn naar de mogelijkheden die RPA te bieden heeft. Dit eerste blog in een reeks van drie geeft uitleg over RPA en de toegevoegde waarde van deze technologie.

Bij de meeste organisaties wordt de verwerking van primaire en ondersteunende processen ondersteund met behulp van grote IT-platforms. Wat overblijft binnen deze processen is een omvangrijke stroom van werkzaamheden die met traditionele IT slecht te automatiseren is en resulteert in handwerk. Dit is foutgevoelig, duur en brengt de doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid en efficiency in gevaar.

Robotic Process Automation

geautomatiseerd procesHandmatig omzetten van gegevens van het ene naar het andere systeem, vier-ogen-controles en uitval in processen. Zomaar een aantal herkenbare voorbeelden van tijdrovende en foutgevoelige werkzaamheden. RPA maakt het voor jouw organisatie mogelijk om deze veelvoorkomende en repetitieve taken efficiënter, nauwkeuriger en geautomatiseerd uit te voeren.
Bij RPA is geen sprake van een fysieke robot, maar van computer gecodeerde software die de handmatige bediening van IT-systemen kan overnemen. De software bootst menselijke, op regels gebaseerde, handelingen na en is in staat om te schakelen tussen verschillende functies en applicaties. Al deze handelingen kunnen met RPA geheel of gedeeltelijk worden geautomatiseerd. Omdat RPA aansluit op het huidige IT-landschap hoeven bestaande systemen en applicaties niet of nauwelijks te worden aangepast.

Wat kan RPA betekenen voor jouw organisatie?

Door de snelheid waarmee digitalisering zijn intrede doet in klantprocessen neemt het belang van een snelle en efficiënte afhandeling van operationele processen toe. RPA biedt hiervoor uitkomst, omdat de technologie relatief eenvoudig toepasbaar is op veelvoorkomende processen met hoge volumes en repetitieve handelingen.
Het grote voordeel van RPA is dat processen goedkoper en sneller kunnen worden uitgevoerd met betere en constante kwaliteit. Het zorgt voor een snellere doorlooptijd van processen en een reductie in foutpercentages, verspillingen en kosten. Bovendien krijgen medewerkers meer tijd voor klantcontact en het uitvoeren van complexere taken. De juiste combinatie tussen mens en RPA leidt dan tot een optimale klantbediening met aandacht voor snelheid én interactie.

Wil jij meer weten over RPA en ontdekken hoe het toegepast kan worden in jouw organisatie? Lees dan ons volgende blog waarin we aandacht besteden aan de te nemen stappen in een RPA traject.

Meer weten? Wij laten je graag de mogelijkheden zien.

Verder praten?

Wij denken graag mee over het optimaliseren van jouw processen met RPA. Of het nu gaat om advies of concrete projecten.

  • Neem contact op

  • Joeri Both
  • Consultant
  • Contact
  • Neem contact op

  • Rik Ellenbroek
  • Senior Consultant
  • Contact

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet weergegeven op de website. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *