Steeds meer organisaties gaan over op het gebruik van Robotic Process Automation (RPA) om veelvoorkomende en repetitieve taken efficiënter, nauwkeuriger en geautomatiseerd uit te voeren. In het vorige blog hebben wij uitgelegd wat RPA inhoudt en wat de toegevoegde waarde kan zijn voor organisaties om deze technologie in te zetten. Dit blog gaat dieper in op onze aanpak om RPA succesvol te implementeren binnen jouw organisatie.

RPA biedt kansen daar waar traditionele IT niet mogelijk is en nog veel handmatig werk wordt verricht. Met deze technologie komt het verder automatiseren van processen binnen handbereik van de business. Vanuit een procesanalyse kan worden bepaald hoe RPA op de juiste plek en op de juiste manier kan worden ingezet om de verschuiving van knelpunten in het proces te voorkomen. Met onze procesgerichte benadering begeleiden wij organisaties in vier stappen naar een werkende RPA oplossing. Door deze stappen iteratief te doorlopen is het mogelijk om snel resultaten te behalen en vooruitgang te boeken.

 

Prioriteren

De eerste stap in een RPA traject is het selecteren en prioriteren van de processen die gerobotiseerd kunnen worden. Met behulp van een quick-scan bepalen wij op basis van een aantal criteria, zoals volume, frequentie en foutgevoeligheid, het proces met de meeste RPA potentie en maken concreet wat de verwachte voordelen zijn.

Ontwerpen

Na het selecteren bepalen we de stappen in het proces waar met RPA snel vooruitgang kan worden geboekt. We halen de benodigde proceskennis op bij de medewerkers, brengen de keten- en IT-afhankelijkheden in kaart en kijken kritisch welke taken wel en welke taken (nog) niet door de robot kunnen worden uitgevoerd. Op basis hiervan ontstaat een optimaal ketenproces waarin de robot op de juiste wijze is geïntegreerd.

 

Robotiseren

Na het ontwerpen helpen we om het proces te vertalen naar de daadwerkelijke RPA inrichting. De robot wordt geconfigureerd en vervolgens uitvoerig getest op het behalen van de gestelde doelstellingen. Daarnaast leren we medewerkers om de robot te onderhouden en eenvoudige aanpassingen te kunnen maken.

 

Implementeren

Voor veel organisaties is de impact van RPA onduidelijk tot het moment van inrichting. Daarom starten we, voordat de robot ‘up and running’ is, met het invullen van de randvoorwaarden om deze succesvol te implementeren. We begeleiden medewerkers om de impact van de verandering op het procesverloop te doorgronden en besteden aandacht aan het integreren en beheren van de robot binnen de organisatie. Een goede borging en communicatie is van groot belang om RPA te laten slagen.

 

Benieuwd naar de toepasbaarheid van RPA binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, wij laten je graag de mogelijkheden zien!

Verder praten?

Wij denken graag mee over het optimaliseren van jouw processen met RPA. Of het nu gaat om advies of concrete projecten.

  • Neem contact op

  • Joeri Both
  • Consultant
  • Contact
  • Neem contact op

  • Rik Ellenbroek
  • Senior Consultant
  • Contact

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet weergegeven op de website. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *