In 2022 willen we je graag meenemen in de trends die wij in de markt zien. Aan de hand van 4 vragen geven Jeroen Netze en Freek Hermkens een duidelijk beeld over digitale procestransformatie.

We zien dat technieken die digitalisering van processen mogelijk maken, steeds beter beschikbaar zijn voor onze klanten. Dit betekent dat de visie op digitale proces transformatie steeds meer werkelijkheid wordt binnen ons vakgebied.

1. Wat verstaat MLC onder digitale procestransformatie?
Freek trapt af door aan te geven dat “Wij dit zien als een driehoek, die samen zorgt dat organisaties beter kunnen omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

Dat wil zeggen: (1) een goede basis leggen door middel van goede procesinrichting, waarbij het sturen op deze processen van groot belang is. Deze basis kun je dan gebruiken om (2) te kijken naar verbeterpunten in de processen en hoe zou je die met behulp van (3) digitale ondersteuning kunt oplossen of verbeteren. Dit vraagt echter wel om een transformatie en een goede manier van implementeren. Zomaar wat tools neerzetten gaat niet werken. Een goede begeleiding en inbedding van nieuwe/ aangepaste manieren van werken en organiseren is hierin essentieel”.

Jeroen gaat dieper in op het digitale stuk. Hij geeft aan dat “digitale procestransformatie simpelweg gebruik maakt van de digitale hulpmiddelen die er zijn. Denk hierbij aan standaard automatisering, maar ook aan de inzet van robotisering en kunstmatige intelligentie. Dit maakt digitalisering van heel veel taken mogelijk, maar het is wel van belang om hierbij goed naar de inrichting en uitvoering van je processen te kijken. Daarbij staat de klant centraal en om deze klant beter, sneller, goedkoper te kunnen bedienen kun je (gedeeltes van) processen digitaliseren. Hierdoor komen de medewerkers ook meer in hun kracht”.

2. Hoe blikken jullie terug op de ontwikkelingen op het gebied van digitale procestransformatie in 2021?
Jeroen en Freek geven beiden aan positieve en negatieve punten te zien. “Ik zag grote ambities bij klanten op dit vlak. Digitale transformatie was een vaak genoemd begrip. Veel klanten hebben tegenwoordig een digitale kalender. Alleen worden processen hierin nog wel eens vergeten”, geeft Freek aan . Jeroen voegt toe “Bij veel klanten geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologie. Dat is ook goed: de inzet van nieuwe technologie brengt kansen en valkuilen met zich mee en het is goed om daar in een gecontroleerde omgeving mee te experimenteren”.

Jeroen geeft ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering: “De stap na het experimenteren is vaak lastig : hoe zorg je nu dat de nieuwe technologie een duidelijke plaats krijgt in de dienstverlening en processen binnen de organisatie en dat er voldoende grip blijft op het experiment. Freek vult aan dat een duidelijke definitie vaak ontbreekt. “Vaak leven er verschillende definities binnen een organisatie waardoor men elkaar niet kan vinden of begrijpen. Hierdoor worden de uiteindelijke resultaten niet opgeleverd. Wat ik ook zie is dat elke organisatie denkt digitaal te moeten transformeren. En als ze het al moeten doen willen ze het vooral zelf doen. Dit hoeft niet altijd. Externe hulp is hierbij handig, omdat je vaker bij een digitale transformatie bredere moet kijken dan alleen naar je eigen organisatie. Het is goed naar hele ecosysteem te kijken waarbinnen je opereert. Jeroen voegt toe “Het is daarbij belangrijk om de processen goed in het oog te houden: heb je je processen voldoende op orde om verdergaand te digitaliseren en weet je waar dit het meest bijdraagt?

3. Hoe kijken jullie vooruit naar de volgende stappen met betrekking op digitale procestransformatie in 2022?
“De inzet van nieuwe technologie gaat niet meer stoppen, sterker nog, het zal blijvend versnellen” zegt Jeroen overtuigd. “Ik merk ook dat er steeds actiever gebruik wordt gemaakt van beschikbare data om processen te verbeteren. Denk maar aan process mining of task mining. Doordat de data en kwaliteit hiervan steeds beter beschikbaar komt worden organisaties steeds beter op het sturen in de processen. Het zogenaamde “processturing”, vult Freek aan.
“Een goede procesbasis en -inzicht in je key en core processen was altijd al belangrijk, maar het is nu nog belangrijker om te kijken waar digitalisering echt een bijdrage kan leveren en dat het niet vooral pleisterplakken is. Zonder goed inzicht in de processen weet je eigenlijk niet goed wat je het beste kunt digitaliseren”, zegt Freek. Jeroen vult aan dat “dit de kern van BPM is en vormt daarmee een belangrijke voorwaarde voor digitalisering (naast goede data-kwaliteit en governance op ICT). Je moet kritisch blijven op digitalisering en niet proberen problemen weg te automatiseren, maar deze eerste oplossen en dan kijken: wat kunnen we verder verbeteren met het verder digitaal maken?” stelt Freek vragend.

Jeroen geeft aan dat “op het gebied van het In control zijn het van belang is dit vanuit een gecontroleerde omgeving te doen: ken je processen en wees actief in processturing. Alleen dan heb je voldoende inzicht om digitalisering gecontroleerd en gericht op de juiste zaken door te voeren”.

4. Welke boodschap op het vlak van digitale proces transformatie zouden jullie willen meegeven?
“Kom los van de technologie-hypes en zorg voor balans is DPT!” geeft Jeroen aan. Freek sluit zich aan bij een uitspraak van Einstein: “Als ik een uur had om een probleem op te lossen, dan zou ik de eerste 55 minuten gebruiken om de juiste vragen te bepalen en dan de laatste 5 minuten om de oplossing te bedenken”. Hiermee wil Freek zeggen dat het belangrijker is eerst goed na te denken en je af te vragen wat we nu echt willen als organisatie in plaats van direct te gaan rennen.

Wil je meer weten over digitale procestransformatie en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag.

  • Neem contact op

  • Jeroen Netze
  • Principal Consultant
  • Contact
  • Neem contact op

  • Freek Hermkens
  • Principal Consultant/ Manager MLC Academy
  • Contact