MLC voert opdrachten uit voor tal van opdrachtgevers in diverse branches; financiële dienstverleners, woningcorporaties en publieke organisaties. Mijn hart ligt vooral bij die laatste. Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik enthousiast word van consultancy opdrachten in het publieke domein. Dat gaat verder dan alleen de maatschappelijke betrokkenheid.

Natuurlijk vormt die maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer. Vanuit opdrachten een bijdrage leveren aan relevante zaken. Zoals mijn huidige opdracht voor de reclassering gericht op het intensiveren van de samenwerking met het gevangeniswezen en zo een bijdrage te leveren aan een betere re-integratie van (ex-)gedetineerden, het terugdringen van recidive en zorgen voor een veiligere samenleving. Als programmamanager werk ik niet met gedetineerden in detentie, maar mag ik samen met bevlogen medewerkers van de reclassering invulling geven aan de intensivering van die samenwerking. Structuur aanbrengen, plannen opstellen, draagvlak creëren, besluitvorming organiseren, teamleden coachen en samen met het programmateam waarmaken waarvoor we staan opgesteld, elke dag weer. Dat is concreet de inspanning die ik vanuit mijn kennis en ervaring lever en daarmee mag ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van een maatschappelijk relevant vraagstuk.

Naast de inhoud, is ook de organisatorische en bestuurlijke context die het publieke domein zo interessant maakt. Publieke organisaties staan midden in de samenleving. Ze voeren taken uit vanuit wet- en regelgeving en zijn via diverse lijnen verbonden met bestuursorganen, departementen en samenwerkingsverbanden. Ze leveren diensten aan burgers en bedrijven, die op hun beurt geen vrije keuze hebben. Als je niet tevreden bent over de ene publieke dienst, kun je niet terecht bij een ander loket. Er is zogezegd sprake van gedwongen winkelnering en dat brengt voor de publieke organisaties de verantwoordelijkheid met zich mee om hun dienstverlening tiptop op orde te hebben. Niet alleen je taak goed uitvoeren vanuit wet- en regelgeving, maar ook zorgen dat burgers en bedrijven goed geholpen worden. En daar hoort ook professioneel ‘nee’ verkopen bij als iemand geen recht heeft of zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden. Een goede en rechtmatige uitvoering van je taken en de zorg voor een efficiënte organisatie vormen belangrijke succesfactoren.

Publieke organisaties hebben continu te maken met maatschappelijke veranderingen. Veranderingen vanuit wet- en regelgeving, veranderende eisen die burgers en bedrijven stellen aan de dienstverlening, maar ook veranderingen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. Continu inspelen op veranderende omstandigheden brengt een extra uitdaging mee waar je binnen het publiek domein rekening mee moet houden.

  • Wat is de relevantie van een verandering?
  • Moeten we daar nu op inspelen?
  • Kunnen we wel doorgaan op de manier waarop we nu bezig zijn of missen we dan straks ons doel?

Voor mij zijn het nou juist deze vele aspecten die horen bij het publieke domein waar ik zo enthousiast van word. Dat betekent niet dat ik opdrachten in andere branches uit de weg ga. Het mooie van mijn rol als consultant bij MLC is dat ik ook ruimte krijg om opdrachten in andere domeinen te mogen doen. En zo ervaring van het publieke domein mee kan nemen in het private domein, en vice versa. Maar mijn hart ligt in het publieke domein.

Over de auteur: Roel Hartong is werkzaam als principal consultant bij MLC en agile coach bij Agile Coach Company. Met passie voor publiek maatschappelijk relevante organisaties helpt hij organisaties al meer dan 30 jaar als consultant, projectmanager en coach. Stapsgewijs, toetsen op waarde, leren van ervaringen en weer door. Dat is de rode draad van zijn aanpak.

  • Neem contact op

  • Roel Hartong
  • Principal Consultant
  • Contact