‘Transformeren van organisaties naar een optimale digitale procesomgeving waarbij de mens in zijn kracht staat’

Aan de hand van drie vragen introduceert Femke van der Leij het Transformatiemodel van MLC.

Waarom een transformatiemodel?

Femke begint te vertellen: “Om tot een bestendig resultaat te komen zijn er veranderingen nodig in zowel de structuren, methoden, processen (de zogenoemde harde kant) als in de bijbehorende houding & gedrag (de zogenoemde zachte kant).

Bekend is dat ongeveer 30% van de veranderingen slaagt, mede door te weinig aandacht voor de menselijke factoren”.

“Passend bij wie wij zijn en waar wij voor staan hebben wij een model ontwikkeld die zowel de harde als zachte kant van de verandering in balans brengt en praktisch toepasbaar is”

Hoe ziet het model er uit?

“Aan het model liggen principes ten grondslag die onze kernwaarden vertegenwoordigen” licht Femke toe.

Het model zelf bestaat uit 4 fases die ik zal toelichten

Verkennen

“In de verkenningsfase staat het concreet maken van het daadwerkelijke vraagstuk centraal. Wat is het doel, wat wil je bereiken. Wat is de nut en noodzaak en welke urgentie is er om te veranderen. Vertaalt naar een concreet te bereiken resultaat.

Deze onderdelen zijn van belang om de medewerkers op alle lagen van je organisatie uitleg te kunnen geven over waar je naartoe wilt en waarom. Zodat zij zich dit eigen kunnen maken en onderdeel kunnen worden van de verandering.”

Ontwerpen

Femke vervolgt “In de ontwerpfase gaan we op basis van het vraagstuk en beoogde resultaat bepalen wat de aanpak wordt. Zowel het wat als het hoe.

Onder het wat verstaan we het concreet maken van de activiteiten die nodig zijn op zowel de harde als zachte kant van de verandering. En onder het hoe verstaan we met wie vanuit de organisatie en in welke vorm gaan we het vraagstuk oplossen en het beoogde resultaat bereiken”.

Waarmaken

“In deze fase komt het aan op de executiekracht. We werken stap voor stap toe naar het resultaat. Doen wat nodig is en het wendbaar zijn in de uitvoering door in te spelen op veranderende omstandigheden en hetgeen je leert uit de gezette stappen”.

“In deze fase wordt het ‘echt’ en wordt de verandering merkbaar. Aandacht voor de veranderbereidheid op alle niveaus in de organisatie, het blijven communiceren over het doel, het waarom en de bereikte resultaten, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het eigen maken van de verandering is cruciaal voor succes” ligt Femke toe.

Volhouden

“Voordoen, samen doen, zelf doen, dat is waar wij voor staan” vertelt Femke. “Het vraagstuk sluiten wij af wanneer de organisatie zelf in staat is qua kennis en vaardigheden om de continuïteit van de ingezette verandering zelf vol te houden. In de fases hiervoor worden de activiteiten opgestart om dit mogelijk te maken. Hiervoor maken we onder andere gebruik van trainingen, workshops, coaching-on-the- job en gamification.” vertelt Femke.

Is het model binnen elke vraagstuk en omgeving toepasbaar?

“Het model bestaat uit 4 fases waarin verschillende methoden & technieken toegepast worden. Afhankelijk van de omvang van het vraagstuk en wat past bij de omgeving.”

Dit maakt dat het model binnen elk vraagstuk en elke omgeving toepasbaar is.

We hopen dan ook dat we ten tijde van het traject de organisatie ook ontwikkelen in het zelfstandig kunnen doen van veranderingen in de toekomst.” sluit Femke af.

  • Neem contact op

  • Femke van der Leij
  • Senior Consultant
  • Contact