‘Met behulp van ARIS en MLC transformeren naar een optimale digitale procesomgeving’

Het doel: Het doel van het ARIS Transformatieplan is het ondersteunen van organisaties vóór, tijdens en na de overstap naar ARIS. We willen de organisaties inspireren om ARIS optimaal te gebruiken als middel voor het beheersen van processen en het versnellen van transformaties. De structuur van het ARIS Transformatieplan is gebaseerd om het transformatiemodel van MLC:

Explore -> Design -> Achieve -> Sustain.

Explore: In deze fase laten we organisaties kennismaken met de toegevoegde waarde van ARIS. Daarnaast voeren we een 0-meting uit om te kunnen bepalen wat de organisatie nodig heeft om het maximale uit ARIS te halen.

Design: In deze fase plannen en structureren we welke resultaten we willen behalen en wanneer. We bouwen een roadmap om planmatig de beoogde resultaten te realiseren.

Achieve: In deze fase werken we naar het resultaat. We voeren de implementatie gefaseerd uit en we nemen de organisatie mee in de verandering.

Sustain: In deze fase borgen we het resultaat. Voordoen, samendoen, zelf doen is hierin leidend. We zorgen dat de organisatie zelfstandig verder kan met ARIS.

Wil je meer weten over ons ARIS Transformatieplan? Neem dan contact op met één van onze ARIS experts!

  • Neem contact op

  • Akansel Özgören
  • Proces Consultant
  • Contact