De wereld van het bestrijden van financiële criminaliteit is hot: Know Your Customer (KYC), Detecting Financial Crime (DFC), Financial Economic Crime (FEC), Anti-Money Laundering (AML), Client & Transaction Monitoring (CM/TM) en Customer Due Diligence (CDD). Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die actief is in deze sector. Volgens de laatst beschikbare cijfers, van eind 2021, hebben banken samen zo’n 13.000 medewerkers in dienst die zich bezighouden met financiële criminaliteit[1]. Waar houden deze professionals zich mee bezig? En waarom is het belangrijk?

Grootschalige KYC afdelingen zijn relatief nieuw binnen banken. Onder druk van DNB hebben banken grote afdelingen moeten opzetten. Deze afdelingen zijn over het algemeen nog vrij jong, processen zijn (nog) niet goed vastgelegd en de organisatie moet de transitie maken van een project organisatie naar vast bedrijfsonderdeel. MLC helpt banken bij het transformeren van de organisatie en het ondersteunen in de vastlegging en optimalisatie van de bedrijfsprocessen.

Momenteel werken Daphne Wijnants, Sebastiaan Kort en Tom van Buuren aan verschillende opdrachten binnen het KYC domein bij verschillende Nederlandse Grootbanken.

Binnen het KYC domein is Daphne sinds begin 2022 actief als procesmanager. Dit houdt in dat ze binnen haar opdracht vooral werkzaamheden uitvoert met betrekking tot procesinrichting. Conform de conventies ontwerpt of herontwerpt Daphne processen om zo een volledig en juist beeld te creëren van het proceslandschap binnen de bank. Door middel van het voeren van gesprekken met analisten, kenniseigenaren en procesmanagers, zet ze een realistische weergave van het proces neer. “Ik werk veel samen met verschillende stakeholders binnen de bank, wat het werk heel dynamisch en uitdagend maakt. Je krijgt al snel door wat er speelt en leert in een korte tijd veel over dit interessante, en zeker ook relevante, domein”.

 

Sebastiaan voert sinds begin 2021 een opdracht uit binnen hetzelfde KYC-domein. Hij houdt zich daar bezig met het vastleggen van de werkprocessen en het verbeteren van de sanctieprocessen. “Het leuke aan het domein is dat veranderingen elkaar continu opvolgen. Het speelveld is continu in beweging en laat zich leiden door veranderingen in wet- en regelgeving en (geo)politieke ontwikkelingen. Dit zorgt voor een grote uitdaging om de processen up-to-date te brengen en te houden. Het is een steeds groter wordende puzzel die je iedere keer opnieuw probeert compleet te maken met nieuwe stukjes”. Vanuit MLC en tijdens zijn opdracht heeft Sebastiaan geleerd om naar processen te kijken met helicopterview-perspectief. Hij is hierdoor in staat om te denken in verschillende procesniveaus en past dit toe van end-to-end niveau tot aan de werkinstructies.

 

Tom is binnen het DFC-domein van een andere Nederlandse Grootbank bezig met de ontwikkeling van een nieuw Target Operating Model voor de operationele afdeling. Het Target Operating Model is de vertaalslag van de strategie naar een nieuwe organisatie opzet. Tom helpt niet alleen bij het design van het model, maar heeft ook een rol bij de implementatie van het nieuwe model. “Het leuke aan DFC is het jonge karakter, de noodzaak om continu te veranderen en te verbeteren biedt elke dag weer nieuwe uitdagingen”.

 

MLC en KYC
De consultants van MLC hebben inmiddels ruime ervaring binnen het vakgebied KYC vanuit verschillende perspectieven. In de kern ondersteunen zij organisaties bij het:

  • Opstellen van een (end-to-end) KYC processenhuis;
  • Inrichten van de KYC organisatie;
  • Verzorgen van Business Process Management trainingen gericht op KYC;
  • Inrichten van de KYC organisatie;
  • Implementeren van projecten; en
  • Implementeren van continu verbeter trajecten.

Wat kunnen wij voor jou betekenen op KYC gebied? Neem contact op met Rik Ellenbroek voor meer informatie!

 

[1] https://fd.nl/economie/1472935/europese-datawaakhond-kritisch-over-uitbreiding-antiwitwasaanpak-lud3caBssgCt

  • Neem contact op

  • Rik Ellenbroek
  • Senior Consultant
  • Contact