Bij woningcorporatie Domesta leeft de behoefte om een ontwikkeling te maken in het werken met processen. Deze behoefte is ontstaan vanuit de ontwikkeling naar regisserend opdrachtgeverschap (ROG) binnen het onderhoudsdomein. Dat wil zeggen dat er in de onderhoudsketen meer verantwoordelijkheid bij de externe partners komt te liggen en Domesta vooral regisseur is.

In maart is collega Ernesto Kooij als Proces Consultant bij Domesta van start gegaan met de vastlegging van processen voor de afdeling Nieuwbouw & Onderhoud (N&O). Hierbij wordt hij ondersteund door Steven van Aggelen als Senior Proces Consultant.

Welke voordelen biedt procesgericht werken voor Domesta?

 • maakt regievoering mogelijk
 • geeft Domesta de mogelijkheid om ‘in control’ te zijn
 • geeft inzicht in rolduidelijkheid
 • geeft inzicht in de afhankelijkheid van andere collega’s

De vastlegging wordt mogelijk gemaakt door Fully in Control. Hier liggen inmiddels al deze processen in vast, inclusief systeemgebruik, KPI’s en risico’s .

Wat nu? Na dit succes is de volgende stap gezet om op basis van een prioritering de processen binnen Domesta (organisatiebreed) te beschrijven. Hierdoor kan er op procesketens gestuurd worden, waardoor de afhankelijkheden van mensen en middelen binnen de keten naar voren komen.

Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor Domesta tot nu toe opgeleverd? Dit zegt Ilona van der Kaap, contractmanager bij Domesta, erover:

‘’Doordat de processen concreet en gestructureerd zijn vastgelegd, heb ik als contractmanager inzicht in en begrip van de onderliggende processen. Dit helpt mij en mijn collega’s bij het verder professionaliseren van het contractbeheer en contractmanagement binnen Domesta.”

Ben je benieuwd hoe procesgericht werken jouw organisatie kan helpen bij het realiseren van je doelen? Neem dan gerust contact op met Steven van Aggelen!

 • Neem contact op

 • Ernesto Kooij
 • Proces Consultant
 • Contact
 • Neem contact op

 • Steven van Aggelen
 • Senior Consultant
 • Contact