De complexiteit en snelheid vraagt een andere inrichting van de organisatie om effectief te kunnen blijven opereren. MLC neemt je mee in Business Process Transformation. Een aanpak die het verandervermogen van de organisatie vergroot op basis van Agile BPM. En een aanpak die op basis van Integrated BPM (iBPM) integraal naar processen kijkt om tot een state-of-the-art bedrijfsvoering te komen. Ontdek hoe trends jouw bedrijfsvoering beïnvloeden en hoe je hier als organisatie het beste op in kan spelen om optimaal te presteren.

Transformatie noodzakelijk

Technologische ontwikkelingen kunnen de centrale positie voor processen en data faciliteren, maar dit vereist wel een goede inzet van de technologie. Je moet goed nadenken over welke technologie je waarvoor gebruikt en hoe je zorgt dat dit op het gebied van data en proces goed op elkaar aansluit.

We zien dat succesvolle bedrijven ten aanzien van de nieuwe technologieën veelal werken aan kleine, specialistische oplossingen die verbonden worden door eenvoudig te configureren platforms. Databronnen worden hierbij ontsloten om de organisatie te laten leren en te kunnen bijsturen zodat het proces efficiënt verloopt en de klantbeleving optimaal is. Aan klanten kunnen dan maatwerk oplossingen geboden worden door een combinatie van standaard modules en maatwerk oplossingen die het best bij de klantcasus past en toch efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Het proces centraal in technologische verandering

Technologische ontwikkelingen hebben al decennialang een grote invloed op iedere markt en op iedere organisatie.  Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren alleen nog maar groter en belangrijker worden om een unieke klantbeleving neer te kunnen zetten. Hoewel niet iedere ontwikkeling evenveel invloed heeft op elke organisatie kun je er in meer of minder mate mee te maken krijgen. Het is dan ook essentieel om stil te staan bij het doel waarmee bepaalde technologieën in de organisatie het beste kunnen worden ingezet en de plaats waar een technologie de grootste meerwaarde biedt. De tijd van het selecteren van één groot systeem voor de gehele bedrijfsvoering is voorbij. Bedrijven die hun concurrentiepositie willen behouden of verbeteren zullen vanuit verschillende typen processen naar de juiste technologie moeten gaan kijken. Tijd om de nieuwste technologische ontwikkelingen in beeld te brengen en te koppelen aan kenmerken van verschillende typen handelingen binnen organisaties; ontwikkelingen die een bijdrage leveren voor bedrijven om digitaal stappen te maken en bij te blijven.

 

Verder praten?

Wij denken graag  mee over hoe jouw organisatie de klantverwachting kan overtreffen om zo de meest optimale Customer Experience te realiseren. Of het nu gaat om advies of concrete projecten.

  • Neem contact op

  • Jeroen Netze
  • Principal Consultant
  • Contact