Aantoonbare controle over je processen en hierdoor je organisatie.

Het juiste antwoord op vragen van regulators, compliance en overheidsinstellingen.

Waarde halen uit risk management om je bedrijfsvoering te verbeteren.

Risico beheer

Het beheersen van risico’s speelt een belangrijke rol in het behalen van de organisatiedoelen. Wij zien echter vaak dat risicomanagement als geïsoleerd onderdeel van de bedrijfsvoering wordt toegepast, waardoor de toegevoegde waarde in de praktijk niet ten volle wordt benut. MLC kiest daarom voor een integrale benadering om het potentieel te ontsluiten: datagedreven governance, risk & compliance. Wij brengen procesmanagement, data-analyse en risicomanagement bij elkaar tot een krachtige manier om de organisatie te sturen, doelen te bereiken en hiermee continu In Control te zijn.

De peilers van onze aanpak

Onze aanpak is gericht op betere identificatie en mitigatie van de risico’s en het eenvoudiger aantoonbaar in control zijn.  De aanpak steunt op drie peilers.

Samenbrengen van Processen, Data en Risico’s

Er ontstaat synergie als de werelden van processen, data, risico’s en beheersmaatregelen bij elkaar gebracht worden. Dit zie je terug in minder “administratieve ballast” en meer risicobewustzijn. Wij zorgen voor overzicht door processen in te richten en te koppelen met risico’s die zich kunnen voordoen en denken mee in het ontwikkelen van effectieve maatregelen om de risico’s te beheersen.

Inrichten van processen en vastleggen van risico’s

Helder inzicht in de processen en de belangrijkste risico’s is essentieel om te ontdekken wat er meer kan, of wat er minder moet om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. MLC heeft een best practice ontwikkeld om processen in te richten en de bijbehorende risico’s te koppelen.

Van data naar kennis en inzicht

Inzicht in de prestaties is essentieel om bij te sturen naar het doel. Met onze expertise op het gebied van data analyse, process mining en dashboarding vertalen wij data naar kennis op gebied van risico’s, compliance en processen. Wij ontsluiten de beschikbare gegevens over risicobeheersing, procesprestaties en analyseren deze om de effectiviteit van beheersmaatregelen te beoordelen en verbeterpotentieel te ontdekken.

Wat het oplevert

Datagedreven governance, risk & compliance draagt bij aan het bewaken van de risico’s en beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering én het veranderen en verbeteren van de manier van werken, gebaseerd op de kennis die uit data gehaald wordt. Hiermee komt de organisatie die continu in control is  een stap dichterbij.

Verder praten?

Is jouw organisatie al Continu In Control? Wij denken graag mee over hoe risicobeheersing voor jouw organisatie verder kunnen optimaliseren.

  • Neem contact op

  • Dennis Vermeij
  • Senior Consultant
  • Contact