FGH wil haar processen verbeteren om te komen tot een integere en beheersbare bedrijfsvoering. Er is behoefte aan een up-to-date en werkende Administratieve Ondersteuning (AO) en Interne Controle (IC). Ook wil FGH de bekendheid van AO verbeteren. Vanuit MLC leveren wij hier een belangrijke bijdrage aan.

Aanpak/activiteiten

  • Actualiseren processtructuur en opstellen procesformat o.b.v. huidige en toekomstige volwassenheidsniveaus AO/IC
  • Vastleggen van de werkprocessen, processtappen en handelingen volgens vastgestelde procesformat
  • Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden in AO/IC: inrichten processturing en proceseigenaarschap

Resultaat

  • Geïmplementeerde en geborgde AO/IC werk- en denkwijze die breed gedragen wordt door de managers en medewerkers van de organisatie
  • Vastgelegde procesdocumentatie en ingerichte processturing en rollen en verantwoordelijkheden
  • Processen gemodelleerd in BWise en gekoppeld aan de risico’s en beheersmaatregelen uit het Business Control Framework

Opdrachtgever

FGH Bank

Doorlooptijd/omvang

  • Februari 2015 tot april 2016

Scope

  • Processtructuur hele organisatie
  • Vastleggen primaire financieringsprocessen (+/-100)