Havensteder, realisatie van een effectiever en meer gedigitaliseerd reparatieproces om de huurder beter van dienst te zijn.

Havensteder is een middelgrote woningcorporatie met als missie om mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam huisvesting te bieden.  

MLC is gevraagd om te helpen met de uitdaging om de snelheid en behulpzaamheid richting huurders met betrekking tot reparatieonderhoud te verbeteren en het herhaalverkeer terug te dringen. 

Beoogd resultaat

Een efficiënter, effectiever en meer gedigitaliseerd reparatieproces waarbij de huurder weet waar hij aan toe is en in één keer goed geholpen wordt. Een verbeterteam dat op continue basis werkt aan het verbeteren van het reparatieproces. Hierdoor kan de huurder sneller en beter geholpen worden. Dit met een blijere huurder als resultaat.

Projectaanpak

Op dit moment voert onze collega’s Arvid de volgende projectaanpak uit.

  • Vanuit een duidelijk doel kijken naar verbetermogelijkheden
  • Prioritering op basis van doel, randvoorwaarden en uitvoerbaarheid
  • Toetsing van initiatieven aan het huidige/gewenste proces
  • Vooraf en achteraf meten om het doel en resultaat inzichtelijk te maken en te toetsen
  • Een verbeterteam met afvaardiging vanuit keten reparatieonderhoud dat met verbeteringen aan de slag gaat
  • Op continue basis en als manier van werken
  • Digitaal waar kan en persoonlijk waar nodig

Havensteder en MLC