Woningcorporaties hebben een grote duurzaamheidsopgave te vervullen. De huidige maatregelen hebben weinig impact op de verduurzaming, zijn kostbaar en schaden de relatie met lange doorlooptijden. Ontwikkel een aanpak om sneller, slimmer en klantvriendelijker de woningvoorraad te verduurzamen. Hoe doe je dat?

Aanpak

 • Klantreis ontwikkelen gebaseerd op de wensen van de huurder.
 • Differentiatie in verduurzamingsmogelijkheden door introductie van productdenken.
 • Ontwikkelen van een waardepropositie voor de producten.
 • Analyseren (data science, process mining, dashboarding) en modelleren van het vraaggestuurde proces inclusief het toekennen van rollen en verantwoordelijkheden.
 • Inzicht verwerven in de keten van huurder tot co-worker. Concrete resultaatafspraken maken tussen ketenpartners om te komen tot procesafspraken om te sturen op klanttevredenheid en kosten.
 • Digitalisering: ontwikkelen van een webshop voor oriënteren en het plaatsen van de bestellingen.
 • Automatisering van de workflow in klantkanaal, planningsmodule en leveranciersportaal.

Verbeterthema’s

 • Uitbreiding van het vraaggestuurd werken binnen de organisatie door naast de productenaanpak ook service op eenzelfde wijze via ‘een webshop’ toegankelijk te maken. Voorbeelden zijn reparatieverzoeken, onderhoud en sociaal beheer.
 • Optimalisering van het kanaalgebruik op klantsegmentatie (webshop, winkel, chat)

Resultaat

 • De huurder zit bij Jouw Thuis aan het stuur en kiest zelf de producten en de dagen wanneer montage plaatsvindt. Zeggenschap in de verduurzaming stimuleert de klanttevredenheid.
 • De keuzevrijheid van de huurder inclusief transparantie over de kosten en meerwaarde van het product creëert bereidwilligheid in de verduurzaming en in de afname van het aantal producten.
 • Door de snelle en flexibele werkwijze in samenwerking met de co-workers is een kostenreductie in het aanbrengen van verduurzamingsproducten gerealiseerd.
 • Door de individuele aanpak is de doorlooptijd van het klantproces gehalveerd (van + 6 maanden naar 3 maanden).
 • Bijvangst in het ketenproces is de stimulering van lerend vermogen, doordat de korte communicatielijnen tussen huurder en co-worker het geven van feedback mogelijk maken.

Opdrachtgever

 • Portaal

Doorlooptijd/omvang

 • augustus 2018 – augustus 2019

Scope

 • Jouw Thuis, ketensamenwerking, klantgericht, procesoptimalisatie, huurder centraal, duurzaamheidsopgave, woningcorporatie