De Leidsche Verzekering Maatschappij (LVM) heeft MLC gevraagd voor het inrichten van een Integraal Risk Framework met als doel in control te zijn en continu te verbeteren. De huidige processen en risico’s diende daarvoor in kaart te worden gebracht, zodat de managers kunnen sturen op de risico’s en aan de hand van de huidige situatie de verandering kunnen inzetten.

Aanpak

Om dit te bereiken zetten wij verschillende methodieken in vanuit Business Process Management om de bedrijfsprocessen te ontwerpen, modelleren en analyseren met als doel deze te kunnen verbeteren en beheersen. Daarvoor is de volgende aanpak gebruikt:

 • Ontwerpen en modelleren van de huidige werkprocessen door middel van uniforme procesbeschrijvingen om de situatie inzichtelijk te maken voor de organisatie
 • Vaststellen van key risico’s, risico beperkende maatregelen en periodieke controles
 • Inrichten van het Risk framework voor de vastlegging van risico’s en controles
 • Koppelen van de processen aan key risico’s en beheersmaatregelen om een integrale aanpak te bevorderen
 • Inrichten van het Vendor Management
 • Inrichten van de governance (eigenaarschap) binnen de organisatie
 • Begeleiden van de proceseigenaren tot succesvol eigenaarschap – borging binnen de organisatie

Deliverables

 • Vernieuwde processen voor LVM vanuit het Business Process Management
 • Het Risk Framework voor het vaststellen van de key risico’s, risico beperkende maatregelen en periodieke controles om de effectiviteit van de maatregelen te toetsen
 • Dashboard met inzicht van de huidige risico’s en controles voor de sturing op voorspelbaarheid en risicobeheersing van de processen

Resultaat

De inrichting van Business Process Management en het Risk Framework binnen Leidsche Verzekeringen heeft gezorgd voor inzicht in de processen, dat de voorspelbaarheid van processen is verbeterd en dat risicobeheersing en beheersbaarheid van de processen en de key risico’s is verhoogd.

leidsche verzekerings logo

Opdrachtgever

 • Leidsche Verzekering maatschappij

Doorlooptijd/omvang

 • januari 2019 – juni 2019

Scope

 • processen binnen de Leidsche Verzekering Maatschappij