PGGM wordt gezien als ‘voorloper’ op het gebied van Voortdurend verbeteren. Waar het in 2009 begon met een pilot, is Voortdurend Verbeteren binnen PGGM
nu onderdeel van de strategie en door een groot deel van de organisatie omarmd.  Wij zijn dan ook trots dat wij een bijdrage aan de inrichting van dit strategische programma.

PGGM

“Voor een waardevolle toekomst”

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie die midden in de samenleving staat. Hun missie is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Zij doen dat op een manier waarop ze duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk.

Oplossing

MLC is gevraagd om PGGM te ondersteunen bij het verbeteren van de processen en efficiënter werken. Ook kregen wij de vraag: op welke manier krijgen wij onze mensen in beweging?

  • Continu Verbeteren / LEAN als dagelijks onderdeel van eenieders werk. Gestart met een pilot, nu een strategisch programma van PGGM.
  • Na implementatie van Continu Verbeteren / LEAN hadden medewerkers tijd over en kwamen zij in beweging en gingen aan de slag met hun passie. Een win-win!

 

Resultaat

  • Aantoonbare winst in efficiëntie, doorlooptijd en vele klantgerichte kwaliteitsverbeteringen.
  • Leider op het gebied van LEAN, vooral voor uitvoering en kwaliteitsborging.