Portaal wil de werkbaarheid en mogelijkheden van RPA binnen de organisatie onderzoeken. Daarbij wil het RPA inzetten om efficiënter, effectiever en meer klantgericht te kunnen werken. Ook moet het bijdragen aan de lange-termijn organisatiedoelstelling van betaalbare en kwalitatief goede woningen.

Aanpak/activiteiten

Middels een Proof of Concept is door een multidisciplinair RPA team het nut, de meerwaarde en de werkbaarheid van RPA binnen de organisatie onderzocht. Er is gestart binnen de financiële administratie om vervolgens een organisatiebrede introductie en inzet van RPA te laten plaatsvinden.

Deliverables/producten

 • Drie geïmplementeerde robots en geïmplementeerde RPA applicatie
 • Inrichtingsdocument met beschreven governance, processen en kaders
 • Ingerichte beheerorganisatie, inclusief Robot CAB
 • RPA roadshows en beschreven communicatie-aanpak
 • Opgeleide robot-ontwikkelaar

Resultaat/opbrengst

 • Verhoogde huurderstevredenheid, o.a. doordat de robot gerichtere communicatie mogelijk maakt
 • Drie geïmplementeerde robots met een totale tijdsbesparing van 1000 uren op jaarbasis
 • 21600 minder aanmaningen met bijbehorende brieven op jaarbasis
 • Minder piekbelasting in werkzaamheden team incasso en extra beschikbare tijd voor sociaal beheerders in de wijk

Opdrachtgever

 • Portaal

Doorlooptijd/omvang

 • september 2018 – april 2019

Scope

 • bedrijfsvoering en financiële administratie

Klik op het plaatje voor een groter beeld.