Portaal heeft als doelstelling om woningen aansluitend te verhuren zodat huishoudens sneller gehuisvest kunnen worden en de huurderving wordt gereduceerd.

Aanpak/activiteiten

 • Procesanalyses met concrete verbetervoorstellen
 • Herinrichting van het verhuurmutatieproces die bijdragen aan aansluitend kunnen verhuren van woningen en reduceren huurderving
 • Inrichten processturing – enerzijds terugkijken naar behaalde resultaten en kunnen sturen om afgesproken resultaten te kunnen bereiken
 • Procesprestaties inzichtelijk maken
 • Continu verbeteren van het proces – borging in de organisatie
 • Digitaliseringsmogelijkheden onderzocht

Deliverables/producten

 • Efficiënter ingericht verhuurmutatieproces wat aansluitend verhuren mogelijk maakt
 • Processturing
 • Continu verbeteren

Resultaat/opbrengst

 • Verbetering in het aantal woningen dat aansluitend wordt verhuurd en een reductie van de huurderving en het aantal leegstaande woningen. Verbeterd verhuurmutatieproces om aansluitend verhuren mogelijk te maken. Rollen en procesafspraken in het proces beter op elkaar afgestemd en een verbeterde samenwerking met een gemeenschappelijk doel.

Opdrachtgever

 • Portaal

Doorlooptijd/omvang

 • augustus 2018 – juli 2019

Scope

 • drie organisatieonderdelen in vijf regio’s binnen her verhuurmutatieproces