De processen van de afdelingen Sparen, Beleggen en Verzekeren van Rabobank zijn niet opgenomen in Aris of zijn verouderd. Hierdoor kwam de noodzaak om zowel de lokale als centrale processen (inclusief key controls) in Aris op te nemen. Dit draagt bij aan de uniformiteit binnen Rabobank, zal worden gebruikt bij het uitvoeren van audits door toezichthouders en vormt de basis voor procesverbetering. MLC is gevraagd om de processen te ontwerpen en vernieuwen in Aris.

Aanpak

  • Updaten van de lokale processen naar de uniforme Rabobank conventies
  • Ontwerpen en modelleren van de centrale processen door middel van brown paper sessies met processpecialisten
  • Reviewen van gemodelleerde processen door de proceseigenaar
  • Opleiden en begeleiden van de procesmanagers voor het beheer van de processen in Aris

Deliverables

  • De processen van Sparen, Beleggen en Verzekeren zijn in Aris opgenomen (inclusief key controls)
  • De procesmanagers zijn opgeleid voor het beheer van de processen in Aris

Resultaat

De processen van Sparen, Beleggen en Verzekeren zijn in kaart gebracht met de processpecialisten en goedgekeurd door de proceseigenaren. Processen zijn in Aris opgenomen en voldoen aan de gestelde norm binnen Rabobank. Rabobank heeft inzicht verkregen in haar huidige processen met bijbehorende key risks.

Rabobank 2 Logo

Opdrachtgever

  • Rabobank  

Doorlooptijd/omvang

  • augustus 2019 – december 2019

Scope

  •  Processen Sparen, Beleggen en Verzekeren