Hoe ga je als Restauratiefonds om met een sterk veranderende omgeving? En hoe zorg je voor enthousiasme onder je medewerkers? MLC ondersteunt het Restauratiefonds bij het vergroten van flexibiliteit, enthousiasme en het Continu Verbeteren!

Restauratiefonds

“Wij zijn expert in de financiering van monumenten”.

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten.
Zij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.
Hiermee worden dromen waargemaakt; wonen of werken in een bijzonder pand. Dit alles wordt onafhankelijk gedaan, zonder winstoogmerk. Door de samenwerking met erfgoedorganisaties én overheden zorgen zij voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

Oplossing

In de interne- en externe omgeving van Het Restauratiefonds vinden veel veranderingen plaats. Hier wil men flexibel op kunnen reageren en continu kunnen verbeteren. Het is belangrijk om medewerkers medewerkers mee te nemen in dit verhaal en te enthousiasmeren. De initiële vraag aan MLC is om vanuit dit startpunt ondersteuning te bieden aan de binnendienst.

  • Analyse opmaken van de IST, SOLL en GAP. Hierbij wordt gekeken naar de afdeling, medewerkers, processen en de klanten.
    Dit wordt gedaan met behulp van deskresearch, interviews en meting klanttevredenheid.
  • Training rondom LEAN Yellow- en Green Belt verzorgen.
  • LEAN implementeren vanuit het klantperspectief en ambities van het Restauratiefonds.
  • Borgen van LEAN in de organisatie.

Resultaat

  • MLC is op dit moment het project nog aan het uitvoeren bij het Restauratiefonds.
  • Een aantal medewerkers van de binnendienst zijn in bezit van LEAN Yellow Belt certificaten.