SWEMP is een samenwerkingsverband van 5 grote woningcorporaties op het gebied van ICT en processen. Het is ontstaan vanuit de wens om samen te werken richting leveranciers. Binnen het samenwerkingsverband is contract- en leveranciersmanagement nog onvoldoende ingericht en hierdoor gaan er op meerdere momenten in het proces dingen fout (o.a bij het contracteren en vervolgens sturen op levering van het contract). Om dit te verbeteren is de vraag van de klant om contract- en leveranciersmanagement in te richten en voor een aantal bestaande leveranciers herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Aanpak

 

Producten

 • Een contractendashboard;
 • Standaard proces en aanpak voor contract- en leveranciersmanagement (inclusief contractmanagement, leveranciersmanagement, servicemanagement, governance SWEMP/afzonderlijke corporaties (incl. RACI matrix));
 • Checklist met aandachtspunten contract- leveranciersmanagement bij selectie nieuwe leverancier en implementatie.

Resultaat

 • Inzicht in de lopende contracten;
 • Kwalitatief betere contracten, overeenkomsten en SLA’s;
 • Door sturing op de levering van de contracten gaat de kwaliteit van de dienstverlening naar de huurder omhoog en kunnen (contract)kosten omlaag;
 • Duidelijke governance voor leveranciersmanagement en rolverdeling tussen SWEMP en individuele corporaties;
 • Betere kennisdeling tussen corporaties over werkprocessen gerelateerd aan de contracten.

Opdrachtgever

 • SWEMP

Doorlooptijd/omvang

 • Juni 2019 – November 2021

Scope

 •  Contractmanagement, leveranciersmanagement, woningcorporatie, samenwerkingsverband SWEMP (Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal) en stakeholdermanagement