Een wereldwijd groeiend sportmerk helpen met structuur en medewerkersbetrokkenheid

Under Armour staat als sportmerk bekend om haar voortdurend streven naar innovatie. Haar snelle groei  en innovatiekracht roept om meer structuur en het betrekken van medewerkers bij alle verandering. Een opdracht die ons op het lijf geschreven is.  Wij zijn dan ook trots dat wij een bijdrage mogen leveren aan dit groeiende sportmerk. Dat we daarvoor op innovatieve wijze wereldwijd contact moesten hebben met een diversiteit aan medewerkers, nemen we natuurlijk op de koop toe.

Under Armour

“Alle sporters beter laten presteren door passie, ontwerp en het voortdurend streven naar innovatie”

Inmiddels is innovatie de kern van het bestaan en de sleutel tot de merkvisie, waarmee Under Armour sporters wereldwijd ondersteunen. Bij Under Armour zit Innovatie in hun bloed. Het is hun taak om je beter te laten presteren. Maar dit is niet alleen wat ze doen, dit is wat ze zijn. Dit is waar hun leven om draait. En dit is wat Under Armour naar de toekomst zal leiden.

Oplossing

Door de snelle groei en innovaties is MLC – Customer Excellence ingeschakeld.

Om Under Armour te kunnen ondersteunen in deze fase is het noodzakelijk om structuur aan te brengen en de passievolle medewerker te betrekken bij de veranderingen en innovaties. Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende oplossingen;

  • Business Process Management (BPM) is het managen van een organisatie door middel van sturing op processen. Voor Under Armour betekende dit snel in kunnen spelen op veranderende klantbehoeftes, technologische innovaties en internationale concurrentie. Alles in het teken van een betere bediening van de klant en daarmee een verbetering van de prestaties.
  • Process Mining om inzicht te krijgen in beschikbare data uit de ketens en processen om deze te verbeteren.
  • Under Armour inspireert niet alleen sporters, ook haar medewerkers. Het wereldwijde Customer Excellence Gamification traject is een uiterst effectieve methode om kennis, houding en gedrag rondom klant-tot-klant, ketens en processen op lange termijn te beïnvloeden.
  • ‘Verbaas je niet, verwonder je slechts’. Medewerkers zich laten verwonderen met het principe ‘Verwonderbord’. Een hulpmiddel om bevlogen medewerkers uit te dagen hun goede ideeën te delen en te vertalen naar oplossingen in processen en producten. Zo wordt iedereen in de organisatie betrokken.

Resultaat

Het project loopt nog. We zien de eerste resultaten:

  • We hebben structuur aangebracht in de ketens van klant-tot-klant, waarin de klant een belangrijke rol en focus heeft. Under Armour is klaar voor de toekomst.
  • Awareness bij de medewerkers over de snelle groei en innovaties en de impact hiervan op de organisatie. Zichtbaar is waar er nog verbetering in aangebracht kan worden.
  • We zien nu al dat veel goede ideeën van medewerkers worden omgezet naar concrete oplossingen.