De IT- afdeling die zowel de UvA (Universteit van Amterdam) als de HvA (Hogeschool van Amsterdam) ondersteunt, vraagt ons te participeren in de Agile transitie van de afdeling. Dit vindt plaats in een Agile Coach rol en het is de primaire doelstelling om een aantal teams te begeleiden in de samenwerking met behulp van de Scrum Methodiek.

Aanpak

Aan de hand van 4 stappen is deze opdracht uitgevoerd, dit gebeurde in verschillende sessie, 1 op 1 gesprekken, team meetings en trainingen:

Stap 1: Bepalen van het vertrekpunt: Hoe “zelfstandig en volwassen” is het team nu binnen het uitvoeren van de werkzaamheden en samenwerking.

Stap 2: Samen met het team bepalen van werkafspraken en doelen: Waar willen de teams naar toe en vooral ook waarom willen we dat gaan bereiken en hoe gaan we dat bereiken.

Stap 3: Zorgen voor bewustwording & resultaatgericht denken: Coachen op team en individueel gedrag. Wat voegen mijn acties toe aan het teamresultaat. Op welke manier brengen mijn acties de samenwerking en het succes in gevaar. Hoe bewust zijn wij van het belang van het behalen van de doelstellingen. Dit door continu te coachen en te spiegelen op handelen.

Stap 4: inbrengen van continu verbeteren: Door middel van coaching en organiseren van retrospective het proces en de samenwerking continu verbeteren en aanpassen.

Resultaat

Agile transitie waarbij teams de backlog prioriteren vanuit een strakke samenwerking en deze snel wordt opgepakt.

Hierdoor is sneller waarde zichtbaar voor de gebruiker en worden de wensen van deze gebruiker beter uitgewerkt.

Universiteit amsterdam

Opdrachtgever

  • UvA / HvA

Doorlooptijd/omvang

  • februari 2020 – ongoing