Waarborgen van de continuïteit door procesmanagement en in control.

Vanaf 2023 gaat Vestia opsplitsen in drie individuele organisaties. Om de continuïteit te waarborgen wil Vestia het processenlandschap in kaart brengen gericht op de nieuwe situatie. Diverse afdelingen hebben geen  vastgelegde manier van werken en hebben zelf het beheer op processen en de bijbehorende procesbeschrijvingen.

MLC is gevraagd om overzicht te maken in het processenlandschap, processen te actualiseren en risico’s te identificeren.

Resultaat

Door het processenlandschap in kaart te brengen en processen te actualiseren zorgt Vestia dat vakinhoudelijke kennis en procedures niet verloren gaan bij de opsplitsing en gewaarborgd wordt binnen elk van de drie organisaties. Op basis hiervan worden werkafspraken gemaakt en acteert Vestia op geïdentificeerde risico’s. Dit is binnen de scope van het project gedaan voor de afdelingen human resource management, financiële diensten, inkoop, planning & control, vastgoedsturing en bedrijfs- en zorgontroerend goed.

Projectaanpak

  • Uitvoeren scan op aanwezige processen organisatiebreed
  • Actualiseren toekomstbestendige processen
  • Organiseren van workshops ter validatie en het in kaart brengen van de huidige processen
  • Identificeren key risks op procesniveau
  • Bijdragen aan een centrale rol voor procesmanagement binnen de organisatie