MLC Overheid denkt niet alleen met u mee, graag werken we ook mee in het implementatietraject.

Voorbeelden waarmee we u helpen:

Zaakgericht werken succesvol implementeren: uw werkvoorraad is beter te beheren en uw klanten hebben beter inzicht in de voortgang.

Processen in kaart brengen en optimaliseren: u kunt daardoor beter sturen op resultaten en kwaliteit.

Doorvertaling van organisatiedoelstellingen naar sub-doelstellingen en KPI’s: op die manier werkt iedereen effectief en efficiënt aan dezelfde doelstellingen. Middelen kunnen optimaal worden ingezet en verspilling wordt geminimaliseerd.

Opstellen strategisch personeelsplan: in kaart brengen van uw visie op middellange en lange termijn. Vervolgens een plan opstellen hoe die visie door te vertalen naar concrete resultaten. Hierbij benoemen we de gevolgen voor uw medewerkers en hoe ze op een passende manier voor uw organisatie kunnen blijven werken.

Informatie structureren en vindbaar maken: u kunt informatie vinden die u nodig heeft voor uw werk en kunt er van uitgaan dat deze informatie ook klopt.

Werken onder architectuur: u voorkomt dat u teveel applicaties heeft of aanschaft, de informatiestromen zijn transparant en de samenwerking (in ketens) met andere organisaties gaat gemakkelijker.

Softbots ontwikkelen (RPA: Robotical Process Automation): u voorkomt hiermee dat uw medewerkers veel routinematige handelingen verrichten. Dat maakt het werk leuker en er is meer tijd voor andere werkzaamheden. Daarnaast maakt een robot geen fouten en wordt deze niet ziek, waardoor de kwaliteit en de voortgang van het werk gegarandeerd is. Een robot vervangt niet uw medewerkers, maar zorgt er wel voor dat ze een digitale assistent hebben.