Iedere organisatie is anders. We kunnen uw vraag het beste behandelen als we een compleet beeld hebben van de organisatie. Door vraagstukken in een brede context te plaatsen, krijgen we zicht op waar het echt om gaat. Dit beeld krijgen we door het uitvoeren van een organisatiescan. We onderzoeken daarbij vijf onderwerpen. Indien gewenst, kunnen we de scan ook op één bepaald onderdeel uitvoeren.

Visie en beleid

Processen

Informatie en ICT

Kwaliteit

Mensen

Stappen

1. We brengen de gewenste en huidige situatie in kaart. Wij doen dit op basis van data (data science), documentonderzoek, interviews met medewerkers en het toepassen van moderne technieken (customer journeys, process mining).

2. Advisering en aanbevelingen, projectdefinitie en prioritering.

3. Ondersteuning bij het uitwerken van het advies om tot de gewenste situatie te komen (bijvoorbeeld opstellen van beleid, proces optimaliseren etc.)