“Samen werken we aan de toekomstbestendige woningcorporatie”

Wij transformeren de woningcorporatie naar een digitale procesomgeving waarbij de mens in zijn kracht staat. 

Hierin zijn de processen zo efficiënt mogelijk ingericht, draagt iedere medewerker écht bij aan de behoefte van de huurder en ben je als woningcorporatie transparant en duurzaam door aan te tonen dat je de risicobeheersing in orde hebt.

Hoe kunnen wij helpen?

Vergroten waarde huurder

Tevredenheid van de huurder verhogen door betere communicatie, een betere klantreis en processen slimmer in te richten en continu te verbeteren.

Verlagen van kosten

Efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering door proceseigenaarschap en ketensturing te bewerkstelligen, beheersbare risico’s door adequate risico-management en project/portfolio management verder te professionaliseren.

Innoveren

Vernieuwen, innoveren en enthousiasmeren door het toepassen van nieuwe technologieën (o.a. data/data-kwaliteit, process mining, RPA) en hiermee het lerend vermogen van de woningcorporatie te vergroten.

Digitale transformatie

Bijdragen aan de toekomstbestendige woningcorporatie door opstellen van de digitale visie en het verbeteren van project- en programmamanagement voor (complexe) trajecten en digitaliseren van processen.

Opdrachtgevers waar wij trots op zijn:

Onze mensen:

Naast onze expertise op het gebied van processen en de beheersing hiervan, brengen we nieuwe energie met ons mee. Energie die ervoor zorgt dat het denkkader binnen jouw organisatie wordt verbreed. Dit doen we door verder te kijken dan de kaders van de opdracht. We gebruiken ervaring uit andere sectoren om jouw organisatie, ook na onze opdracht, verder te brengen. Een langdurige impact voor huidige en toekomstige huurders, daar staan wij voor.