Amal Farhane

Proces Consultant

Amal is een gedreven specialist op het gebied van procesinrichting en verbetering. Zij maakt zich inhoud snel eigen en weet collega’s goed mee te nemen bij procesveranderingen. Haar ambitie is om een balans te creëren tussen het behalen van organisatiedoelstellingen en het realiseren van technologische innovaties, zodat klanten en medewerkers steeds meer tevreden worden over de dienstverlening. Kernachtig draagt Amal bij aan integrale oplossingen waarin alle partijen zich herkennen.

  “They always say time changes things, but you actually have to change them yourself” (Andy Warhol).

Amal heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen de publieke, semipublieke en private sector. Zij heeft hier gewerkt in verschillende rollen, van uitvoerend tot adviserend. De ervaring die zij in deze rollen geeft opgedaan, heeft erin geresulteerd dat Amal zich kan typeren als een multidisciplinaire organisatieadviseur met een enorme drive, vraagstukken in organisaties scherp analyseert en beschikt over een goed gevoel voor het krachtenveld waarin zij opereert. Organisatiesensitief is daarbij het juiste woord. Naast deze eigenschappen is Amal ook een loyaal en sociaal persoon.

Verder sparren met Amal? Neem dan contact met haar op.

Artikelen en blogs