Ketenmanagement: van klantvraag tot levering!

Ook jouw bedrijf  wil en moet klantverwachtingen waarmaken om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Ketens van werkzaamheden spelen hierbij een essentiële rol. Ketenmanagement biedt handvatten om (tijdig bij) te sturen om verwachte producten en diensten aan klanten te kunnen leveren. MLC  helpt organisaties met het vertalen van de strategie en de klantbehoefte naar operationele sturing in de totale keten van klantvraag tot levering. Centraal hierbij staat het implementeren van horizontale ketensturing binnen veelal functionele organisaties. Goede afstemming en samenwerking tussen alle lagen binnen de organisatie zijn hiervoor voorwaarden.

Wat we doen

Ketenontwerp

  • Ontwerpen van de nieuwe situatie: hoe gaan de klant-tot-klant ketens eruit zien?
  • Ontwerpen en implementeren van de procesgerichte organisatie met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  • Inrichten van prestatie indicatoren, rapportages en prestatiedialogen.

Kort Cyclisch Sturen

  • Voortdurend verbeterende sturing en prestaties door middel van een continue dialoog tussen medewerkers en management. Dit gaat over het behalen van helder geformuleerde, visueel gemaakte, korte termijn doelstellingen, die afgeleid zijn van de visie en strategie van uw organisatie.

Process Mining

  • Met behulp van uw systeem en procesdata brengen we de werkelijke processen binnen uw organisatie in kaart en signaleren we verbeteringen.

Kennisoverdracht

  • We bieden met de MLC Academy opleidingen aan op het gebied van ketensturing, procesoptimalisatie en Continu Verbeteren.
  • Naast de opleidingen bieden we coaching voor een succesvolle toepassing van ketensturing en Continu Verbeteren.

Onze cases

Ons kenniscentrum

Verder praten?

Wil je verder praten over hoe ketensturing kan helpen bij het waarmaken van de klantverwachtingen en het realiseren van bedrijfsdoelstellingen? Neem dan contact met ons op!