Casus Process Mining – Een voorbeeld uit de praktijk

Casus Process Mining – Een voorbeeld uit de praktijk

Download de praktijkcasus nu en zie hoe jij Process Mining in kan zetten!

De combinatie van data en processen levert een veelvoud aan toepassingen op die tot procesverbeteringen leiden. Dit blog geeft voorbeelden van die toepassingen om een beeld te schetsen van Process Mining. Afhankelijk van beschikbare data kan de uitwerking van een toepassing sterk verschillen. De vier fasen bieden je houvast om toe te werken naar procesverbetering. Wil je meer weten over de toepassing van Process Mining in jouw woningcorporatie? Download de praktijkcasus door je gegevens achter te laten of ga vrijblijvend met ons in gesprek.