E-book De transitie van een verzekeraar

E-book De transitie van een verzekeraar

De wereld om ons heen is in sneltreinvaart aan het veranderen. Dit heeft een grote impact op organisaties. Ook de verzekeringsbranche ontkomt hier niet aan. Trends als robotisering, big data, hogere klantverwachtingen – en eisen, internationalisering, toenemende wet- en regelgeving (zoals Solvency II) en een groeiend aantal nieuwe toetreders in de markt hebben een grote invloed op de verzekeringssector. Om te kunnen blijven concurreren, vraagt dit verandering van verzekeraars. Hoe zorg je er nu voor dat jouw interne organisatie optimaal is ingericht om met deze uitdagingen om te gaan? Wat is hiervoor nodig? Simpel gezegd is onze visie dat het begint bij klantdenken en  gerealiseerd wordt met procesdenken.  Door jouw processen te digitaliseren en te transformeren naar klantbehoefte, ben je als verzekeraar bestendiger voor de toekomst.

    Je kunt gratis toegang krijgen tot deze uitgave door jouw gegevens in te vullen.

    * door uw gegevens in te vullen kunt u benaderd worden om na te gaan of het artikel / e-book voldoet aan de verwachtingen. Dit om ons niveau van kennisdeling te verhogen.