Process Automation gaat om het optimaliseren van de rolverdeling tussen medewerkers en computers binnen de bedrijfsprocessen van jouw organisatie. Klanten zijn door de technologische ontwikkelingen steeds dichter bij jouw organisatie komen te staan, waardoor directere interactie met jouw klant mogelijk is. Deze ontwikkelingen zorgen voor betere mogelijkheden voor klantbediening. Process Automation is één van de vier pijlers in het kader van Digitale Procestransformatie.

Herverdeling van het werk

Process automation MLCNaast de veranderende rol van de klant binnen jouw organisatie is er steeds meer data, worden computers sneller en algoritmen slimmer. Dit zorgt voor een onomkeerbare herverdeling van werk tussen medewerkers en computers. Computers zijn steeds beter in staat zijn om taken over te nemen van mensen. Organisaties die geen gebruik maken van Process Automation zullen de boot missen.

Lees in het e-book Digitale Procestransformatie meer over Process Automation en de andere pijlers waardoor je als organisatie de basis op orde krijgt voor de Digitale transformatie.

De rol van procesmanagers in de Digitale transformatie

In de transformatie naar optimale automatisering is een belangrijke rol voor weggelegd voor procesmanagers. Zij zijn bij uitstek degenen die sturing geven aan de verandering. Ze hebben een aantal mogelijkheden tot hun beschikking om dit te doen:

  • Het beheersen van datakwaliteit zodat verspillingen in het proces verdwijnen.
  • Het prioriteren van wijzigingen in systemen om processtappen te automatiseren.
  • Het betrekken van klanten, leveranciers en partners in het proces door ze de mogelijkheid te geven om bepaalde taken zelf te doen.
  • Het inzetten van workflow management om de coördinatie over het proces te vereenvoudigen.
  • Inzetten van Process Analytics om te komen tot modellen voor automatische besluitvorming.
  • Het benutten van technologische kennis en kunde om stappen binnen het proces slimmer uit te voeren met behulp van scripting en robotisering.

Arizona Scenic Drive. Driving Down the Road During Scenic Summer Sunset. Summer Trip.

MLC gaat ‘on the road’ met een Roadshow over Digitale Procestransformatie. Benieuwd wat Process automation betekent voor jouw organisatie? Wij komen graag bij jouw organisatie langs met onze Roadshow. Kosteloos en vrijblijvend! Meer

Wat we doen

Verkennen

We verkennen samen de mogelijkheden van Process Automation binnen jouw organisatie en voeren een korte proof-of-concept uit. We ondersteunen jouw organisatie bij het opstellen van een business case.

Ontwikkelen

We helpen jouw organisatie bij het ontwikkelen van de competenties voor het verbeteren en managen van Process Automation. Dit doen we met onze opleidingen en door coaching-on-the-job. Niet de tools, maar procesverbetering staat centraal.

Aanpakken

Vanuit jouw business-vraagstuk kijken we welke bijdrage Process Automation kan leveren. Wij nemen het gehele project uit handen nemen of werken nauw samen op de onderdelen waar dat nodig is.

Verder praten?

Hoe kun je Process Automation inzetten ? Wij denken graag mee.