Adviesvaardigheden voor BPM-professionals.
Als BPM-professional word je geacht naast een eigen visie en ‘bewijs’ vanuit de eigen expertise, ook een deskundig advies te kunnen geven. Je hebt een vak en daarover adviseer je anderen. Deze training gaat over krachtig adviseren. Er wordt veel geoefend met praktijksituaties en -simulaties en er wordt ingezoomd op de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers. We helpen deze ervaringen om te buigen tot inzichten en vaardigheden, die de effectiviteit als BPM- professional versterken. Het resultaat van de training is dat deelnemers hebben ervaren en kunnen benoemen hoe ze afstemmen op de ander. Daarnaast kennen ze de verschillende rollen en verwachtingen die spelen in een adviestraject en hebben zij hun voorkeursrol daarin ontdekt. Ook kunnen ze de verschillende fases in het adviestraject benoemen en kunnen zij variëren in adviesstijlen.

De resultaten van de training

 • De deelnemer kan zijn eigen en andermans gedrag analyseren tijdens het adviesproces
 • De deelnemer kan zijn sterke en zwakke kanten van de vaardigheden als adviseur vaststellen
 • De deelnemer krijgt inzicht in de rollen en vaardigheden van de adviseur
 • De deelnemer kan vaardigheden in adviessituaties leren kennen en eigen maken
 • De deelnemer krijgt inzicht in Effectief Communiceren en gespreksstijlen

Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Agile Coach Company.

Praktische informatie

 • Aantal dagen: 
 • 3 dagen, met tussenpozen
 • Investering:
 • In overleg in verband met maatwerk
 • Groepsgrootte: 
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Taal van de training: 
 • Nederlands of Engels
 • Locatie: 
 • Inhouse of MLC

Verder praten?

Kies je voor een maatwerk opleiding, een module of een gamevorm? Wij denken graag met je mee over de opleiding die past bij jouw organisatie of team.

 • Neem contact op

 • Freek Hermkens
 • Principal Consultant/ Manager MLC Academy
 • Contact