Boek: Veranderen 3.0

boek-veranderen-3-0Het boek ‘Veranderen 3.0’ van Wendy Nieuwland & Maaike Nooitgedagt gaat over hoe je gedrag van nature kan veranderen, zodat je werkt aan duurzame verandering.  Het boek is niet alleen maar theorie: de auteurs geven voorbeelden uit hun eigen ervaringen en veel praktische oefeningen en vragen om zelf aan de slag te gaan. Een spiegel voor iedereen die even vast zit in een verandertraject!

Lees ook de Boekentip van Saskia Hoff.

Download