We richten processen in binnen uw organisatie zodat er geen verspillingen plaatsvinden en er van het begin tot het einde sturing mogelijk is op het proces. Hierbij staat de klantwaardering centraal.

Technieken

Welke technieken gebruiken we daarvoor?

  • Process Mining: dit is een data-gestuurde methode om de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen te visualiseren en daarna te analyseren
  • Lean Six Sigma: verspillingen zoveel mogelijk elimineren om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken
  • Robotical Process Automation (RPA): de inzet van een softbot om routinematige handelingen te automatiseren. De robot maakt geen fouten, wordt niet ziek en de kwaliteit en voortgang zijn gegarandeerd. Dit maakt het werk voor uw medewerkers leuker. Denk hierbij voorbeeld aan het automatisch registreren van e-formulieren in uw zaaksysteem of het automatisch overzetten van zaken naar uw bestuurlijk informatiesysteem.
  • Customer experience management: het centraal zetten van de klant (burgers, bedrijven, instellingen)
  • Customer journeys: klantreizen in kaart brengen
  • Digitale procestransformatie: het inzetten van data en technologie voor het optimaliseren van processen