Hoe richt je klant-tot-klant processen zo in dat de klant bij iedereen in de organisatie centraal staat. Concreet gaat dit om het ‘richten’, ‘inrichten’ en ‘verrichten’ van klant-tot-klantprocessen. MLC kan helpen bij het vaststellen van kaders en principes voor de gewenste werkwijze, een integraal procesontwerp en het toepassen van klantgericht werken in de hele organisatie. Dit doen we volgens de Business Process Management filosofie. Onze aanvliegroute is afhankelijk van het volwassenheidsniveau en de ambities van jouw organisatie op het gebied van Customer Excellence. Benieuwd naar het BPM volwassenheidsniveau van jouw organisatie? Deze voeren we graag voor je uit!

BPM Scan

De BPM scan is een hulpmiddel om te bepalen aan welk BPM niveau jouw organisatie voldoet, respectievelijk moet voldoen om bedrijfsdoelen optimaal te ondersteunen en verwezenlijken. Als dit niveau overeenkomt met de ambities heeft jouw organisatie namelijk de juiste randvoorwaarden ingevuld om de gewenste doelen en daarmee het aanbevolen niveau van besturing te kunnen realiseren.

Bussiness Collaboration Game

Het belang van de stem van de klant én klantgerichtheid echt ervaren? Dat kan door te kiezen voor het Bussiness Colaboration Game van MLC te spelen. Competitieve spelelementen zorgen voor optimale beleving en de hoge mate van interactiviteit versterkt het enthousiasme en inlevingsvermogen. Deelnemers aan deze game worden daadwerkelijk geactiveerd  om klantsignalen en klantfeedback te vertalen naar de eigen organisatie!

Business Process Management

Snel veranderende klantbehoefte, internationale concurrentie en snelle technologische veranderingen innovaties vereisen dat organisaties steeds effectiever presteren.  Om dat te kunnen blijven doen is continue aandacht voor de inrichting van jouw processen cruciaal.

Verder praten?

Wil jouw organisatie een klantgestuurde organisatie? Wij denken graag mee over het richten’, ‘inrichten’ en ‘verrichten’ van jullie klant-tot-klantprocessen.