Vergroot de toegevoegde waarde van Governance, Risk & Compliance binnen jouw organisatie in de financiële sector

 

De laatste jaren is het externe toezicht op organisaties in de financiële sector steeds ver-der aangescherpt. Dit zorgt voor grote uitdagingen en kansen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met Governance, Risk & Compliance (GRC). In de praktijk blijft de toegevoegde waarde van GRC echter nog vaak achter bij het potentieel.

Om meer inzicht te krijgen in het vergroten van de toegevoeg-de waarde van GRC, gaat Saskia Hoff in gesprek met twee des-kundigen uit de praktijk. Kenneth Schuit is bestuurder bij een kleine, slagvaardige levensverzekeraar en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector. Martijn Gardenier is in-houdsdeskundige en docent op het vakgebied van risicomana-gement & compliance en enkele jaren werkzaamheden in diver-se rollen binnen de financiële wereld.

    Je kunt het webinar gratis terug kijken door jouw gegevens in te vullen. Daarna sturen we je een mail met de link naar het webinar.

    * door uw gegevens in te vullen kunt u benaderd worden om na te gaan of het webinar voldoet aan de verwachtingen. Dit om ons niveau van kennisdeling te verhogen.