Rond de klok van vier uur heten we op ons kantoor in Leusden zo’n 20 relaties welkom. Martijn Tolsma, Managing Partner bij MLC, trapt af met een korte introductie op Continu Verbeteren 3.0.

KennisCafeCV6De reis van Voortdurend Verbeteren bij PGGM

Adriaan Vermeulen, Directeur Voortdurend Verbeteren bij PGGM neemt de zaal mee in de reis van PGGM op dit vlak. Adriaan: “De rode draad van het succes is geweest: adaptief zijn en continu mee blijven veranderen met de behoefte van de organisatie. Het Voortdurend Verbeteren ging pas echt excelleren nadat er verbinding kwam met het top management.”

Kennisdelen

Na een korte pauze gaan drie groepen aan de hand van associatiekaarten de discussie met elkaar aan over concrete voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Enkele van de take-aways:

  • Mensen die met Continu Verbeteren aan de slag gaan, blijven vaak maar doorgaan. Weet wanneer je op je toppunt zit en ga dan verder met Continu Innoveren;
  • Zorg dat er ‘geloof’ ontstaat: het doel voor Continu Verbeteren moet vooraf helder zijn;
  • Ga met Continu Verbeteren van teams naar ketens: dit voorkomt suboptimalisatie;
  • Zorg ervoor dat naast de inzet van tools, er ook aandacht is voor zachte aspecten als leiderschap en dialoog.

Continu Verbeteren 3.0!

Martijn Tolsma, Managing Partner bij MLC sluit af met zijn visie op Continu Verbeteren. Martijn deelt de drie fases in Continu Verbeteren volgens MLC. In fase 1.0 ben je vooral bezig vanuit de teams, zoals dit momenteel binnen veel bedrijven wordt doorgevoerd. Fase 2.0 is nog steeds binnen de muren van het bedrijf, maar wel vanuit ketenperspectief. Bij Continu Verbeteren 3.0 wordt de stem en beleving van de klant vertaald naar de ketens (en de teams daarbinnen). Martijn: “Leer van je klant en vertaal dit naar de interne ketens. Dat is de beste manier om écht te verbeteren. Wij zien in de praktijk al een tendens naar Sentiment Mining, een tool die hierbij kan helpen omdat het sentiment van klanten inzichtelijk maakt. Wanneer je dit sentiment vertaalt naar concrete verbeteracties, binnen de afzonderlijke ketens, komt de klant pas echt centraal te staan!”

We sluiten af met een borrel in de MLC bar, waar iedereen nader met elkaar kennis heeft gemaakt.

Een van de reacties die we hebben gekregen:

“Ik vond het een leuke groep mensen bij elkaar, ik heb er veel energie van gekregen. Ik maak vaker bijeenkomsten mee, maar van jullie bijeenkomst heb ik veel energie gekregen!”