The Agile Coach Company: vergroot wendbaarheid en flexibiliteit

MLC lanceert ‘The Agile Coach Company’, waarmee zij organisaties wil helpen om wendbaarder en flexibeler te worden. Door Agile werken vanuit de business en klant te benaderen, zijn organisaties in staat verandering in een stroomversnelling te brengen.

Geen ICT, maar de klant centraal De snel veranderende wereld vraagt om organisaties met meer flexibiliteit en wendbaarheid om aan de wensen van de klant te blijven voldoen. Agile is momenteel een hot issue voor organisaties die hiermee aan de slag willen. Agile- van oorsprong vooral toegepast in een ICT omgeving- wordt echter vaak te gemakkelijk vanuit ICT 1-op-1 overgeheveld naar de rest van de organisatie. Dat kan anders volgens MLC, hét bureau op het gebied van Customer Excellence. Met The Agile Coach Company kiezen zij voor een benadering vanuit de business en de klant als hefboom voor versnelling.

Over dit initiatief
Vanuit de praktijk Martijn Tolsma en Robin Zwijnenberg, beide Managing Partner bij MLC, zijn initiatiefnemers van The Agile Coach Company. In de praktijk spreken zij veel organisaties die de noodzaak voor verandering zien en met Agile aan de slag willen. Robin Zwijnenberg zegt hierover: “Wij zijn ervan overtuigd dat Agile goed en praktisch toepasbaar is voor klant- en business vraagstukken. Met onze achtergrond in Customer Excellence, zijn wij ervan overtuigd meerwaarde te kunnen brengen door de eindklant toe te voegen aan werken volgens de Agile-filosofie”. Martijn Tolsma vervolgt: “Wij geloven dat we alle meer traditionele organisaties, die nu vaak moeite hebben om in te spelen op de veranderende behoefte van de klant, versneld wendbaar en flexibel kunnen maken. Daarom hebben we ‘The Agile Coach Company’ opgericht: we willen laten zien dat het samen kan!”

The Agile Coach Company
The Agile Coach Company creëert wendbaarheid en flexibiliteit voor organisaties. Zij begeleiden, adviseren en trainen organisaties bij het versneld doorvoeren van veranderingen. Dit doen zij volgens de Agile-filosofie, waarbij methoden en technieken als Scrum, Lean en Customer Experiences worden ingezet. Het doel is om op zowel korte als lange termijn meer zichtbare waarde voor de klant te realiseren. Joyce Thijssen, senior consultant bij MLC, en nu Manager van The Agile Coach Company, zegt hierover: “Vanuit MLC zit de klantbenadering in onze genen, dat passen we nu toe bij Agile werken. Het is een gedachtegoed, voor veel organisaties een cultuuromslag die nú nodig is voor organisaties om klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken.”

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet weergegeven op de website. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *