Inzicht is mooi maar dan is er nog niks veranderd

Veranderingen worden vaak goed gepland maar slecht uitgevoerd.

 

In de huidige tijd hebben organisaties veel middelen die kunnen helpen bij het verkrijgen van inzicht. Via proces- en datamining kunnen we veel gegevens ontsluiten. Ook middels moderne dashboards is het mogelijk (realtime) informatie te krijgen. De middelen worden steeds geavanceerder. Data zijn de nieuwe olie wordt ook wel gezegd. Steeds meer willen we weten en een steeds beter inzicht willen we hebben. Erg mooi allemaal, maar wat levert dit inzicht op? Vaak niet de verandering die we hoopten te bereiken.

Het hebben van inzicht zorgt er namelijk nog niet voor dat organisaties en mensen binnen die organisatie zich anders gaan gedragen of een ander gedrag gaan vertonen.

Het opstellen van dashboards, risico overzichten en in control statements is gewoon output. Het is ook belangrijk dat we daadwerkelijk iets doen met dit verkregen inzicht en acties gaan ondernemen. Want aan alleen een mooi gegenereerd dashboard hebben we niets.

Recent sprak ik een manager die opmerkte: ‘Mooi, zo’n PowerBI dashboard. Maar hoe zie ik nu dat mijn mensen ander gedrag gaan vertonen? Het maakt me niet uit welke tools we tot onze beschikking hebben maar als we er vervolgens niets mee doen heb ik er niets aan.’

Vaak zijn dit soort ondersteunende middelen relatief gemakkelijk te bedenken maar des te lastiger om te implementeren. Wat ik bij klanten tegenkom is dat ze de spullen wel hebben, maar het gebruik ervan lastig vinden. Zeker ook omdat het verkregen inzicht niet altijd is wat men zou willen zien.

De basisvraag blijft: wat doen we met het inzicht? Binnen veel organisaties vindt men dit spannend.

 

Hoe gaan we dan daadwerkelijk veranderen? Welke zijn de onderliggende principes zodat inzicht leidt tot verandering.

  1. Zorg dat je als management congruent gedrag laat zien (1). Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Leg voldoende uit waarvoor het inzicht belangrijk is. Wat willen we ermee bereiken en hoe zullen we gaan handelen naar aanleiding van het verkregen inzicht.Leer begrijpen wat belangrijk is voor mensen in de organisatie.
  2. Je kunt diegenen die je niet begrijpt niet leiden. Als je wilt veranderen, moet je kijken naar het individu. Stel vast wie onze mensen zijn en hoe ze tegen de wereld aankijken.
  3. Ontdek wat het burning platform is voor de organisatie. Wat is het nut en de noodzaak achter het verkregen inzicht. Creëer een sence of urgency achter het verkrijgen van het inzicht. En neem mensen mee in wat het inzicht kan opleveren voor de mensen binnen de organisatie.
  4. Zorg voor een Logboek met lessons learned en ontwikkel daarmee een lerende organisatie. Straf mensen niet af op basis van het verkregen inzicht, maar installeer een ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus. Gebruik het inzicht om mensen te stimuleren en te zorgen dat ze continu gaan verbeteren.
  5. Leer en oefen met de medewerkers om de informatie ook echt te gebruiken. Ga in gesprek over de cijfers/uitkomsten. Zorg dat  medewerkers snappen wat ze zien en wat ze met het verkregen inzicht kunnen. Data zonder betekenis zijn namelijk waardeloos en zullen niet zorgen dat mensen ander gedrag gaan vertonen.

 

Bedenk goed

Zorg voor een fit in de organisatie van de verandering en bedenk dat er niet één oplossing is voor alle problemen……. Vaak zijn veranderingen en principes gemakkelijk te bedenken maar des te lastiger om te implementeren. Maak gebruik van gamification om de transformatie echt te laten ervaren in de praktijksituatie. Benoem concrete acties en zorg dat consequenties verbonden worden aan het handelen of het juist niet handelen.

Veranderingen worden vaak goed gepland maar slecht uitgevoerd. Ben je bewust dat een verandering voor iedereen anders is.

 

 

Hermkens, F., Dolmans, S., & Romme, S. (2019). A vignette study of middle managers’ responses to continuous improvement initiatives by top management. International Journal of Business and Social Science10(6), 100-115.

Verder praten met de auteur?

Ik denk graag met je mee! Via het contactformulier kun je mij een rechtstreeks bericht sturen.

  • Neem contact op

  • Freek Hermkens
  • Principal Consultant/ Manager MLC Academy
  • Contact