Medio oktober 2021 is onze collega Nikos Kardamis gestart met zijn opdracht bij een verzekeringsmaatschappij en onderdeel geweest van diverse interne projecten in de afgelopen 1,5 jaar. In deze blog blikt Nikos kort terug op een belangrijk deel van de opdracht, de meerwaarde van Procesmanagent voor Risicomanagement en de opgedane ervaringen.

 

In Control

Na het voltooien van diverse deelopdrachten kwam het verzoek bij Nikos om als Procesmanager te ondersteunen bij een groot gedeelte van de uitvoering van het Risk Control Framework, namelijk de periodieke RCSA’s (Risk Control Self Assessments). In dit specifieke traject worden de processen van diverse bedrijfsonderdelen beoordeeld en besproken om na te gaan of de risico’s en beheersmaatregelen nog actueel zijn en aan te tonen dat je als organisatie “In Control” bent.

 

Als Procesmanager heb je de taak om ter voorbereiding op de periodieke beoordelingen de processen van diverse afdelingen te beschrijven, te actualiseren en in lijn te brengen met de conventies van de organisatie. Het is van belang een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de visualisaties, werkprocessen en werkinstructies. In samenwerking met de Proceseigenaren en Materiedeskundigen zijn de (werk)processen beschreven, geactualiseerd, gemodelleerd en samengebracht in de GRC (Governance Risk Compliance) omgeving.

 

Terugblik

Het leerzame aan de opdracht is dat je via verschillende invalshoeken van het project inzicht krijgt in de aanpak en uitdagingen van het gebruik van GRC tooling. Als consultant schakel je tussen diverse bedrijfsonderdelen, Risicomanagement en Procesmanagement om ervoor te zorgen dat processen, risico’s en beheersmaatregelen samenkomen. Elke organisatie heeft zo haar eigen manier van werken en vraagstukken waardoor het altijd een unieke ervaring blijft om mee te mogen bouwen aan de toekomst van de organisatie en daarvan tegelijkertijd te mogen leren.

 

Als consultant van MLC draag je met je kennis en ervaringen bij aan het realiseren van digitale procestransformatie waarbij de kracht van de mens centraal staat. Je beschikt over een brede basis aan Procesmanagement kennis en bent in staat mee te denken met de vraagstukken binnen de organisatie. Hoewel elke organisatie processen op haar eigen manier beheerst, gelden er toch enkele basisprincipes waar elke organisatie baat bij kan hebben. Aanscherping van afbakeningsprincipes en verbeteringen in het processenlandschap zijn daarbij geen uitzondering en zorgen ervoor dat gecontroleerde en sturende bedrijfsvoering op verschillende niveaus gerealiseerd kan worden.

 

Kort samengevat, een uitdagende en leerzame opdracht waarin de uiteenlopende procesvolwassenheidsniveaus van de diverse afdelingen, tijdig en volledig in lijn zijn gebracht met het gewenste niveau van de organisatie. Dit alles om aantoonbaar “In Control” te zijn als organisatie en op langere termijn continu te kunnen blijven verbeteren.

 

Verder praten?

Is jouw organisatie al In Control? Wij denken graag mee over hoe risicobeheersing binnen jouw organisatie verder geoptimaliseerd kan worden.

  • Neem contact op

  • Nikos Kardamis
  • Proces Consultant
  • Contact