Boek: Engage!

De titel Engage! is een praktische aanpak om diepgaande veranderingen te bewerkstelligen.  Het geeft houvast aan diegene die in een turbulente omgeving leiding moeten geven aan zowel anderen als zichzelf. Met het change canvas krijg je een hulpmiddel dat een nieuwe blik en praktische invulling geeft aan hoe je als veranderteam de verandering in de organisatie teweeg brengt en hoe je de verandering die je inzet volhoudt.