MEE heeft MLC gevraagd om advies over het verhogen van de klantwaarde enerzijds en de effectiviteit en efficiency anderzijds. Op basis van de vastgestelde strategie voor het verhogen van de klantwaarde, wil MEE de uitdaging aangaan om op basis van externe ontwikkelingen te sturen. Daarnaast waren de oplopende normtijden en de dienstverlening  niet meer conform de standaard.

Aanpak/activiteiten

  • Screening van de primaire processen van MEE op cliëntwaarden, effectiviteit en efficiency.
  • Middels desk research, interviews en workshops en brown paper sessies.
  • Samen met de klant én cliënt tot een gewenste procesoptimalisatie te komen.

Resultaat

  • Een advies voor implementatie over hoe MEE haar dienstverlening dusdanig in kan richten zodat enerzijds cliëntwaarden en anderzijds de effectiviteit en efficiency vergroot wordt.
  • In kaart gebrachte gewenste én huidige performance van de organisatie
  • Knelpuntenanalyse en specificatie van gewenste situatie met betrekking tot processen, mensen, hulpmiddelen, inrichting en besturing.

Opdrachtgever

MEE Zuid Limburg

Doorlooptijd/omvang

  • Gehele organisatie / 150 FTE
  • Individuele dienstverlening én Maatschappelijke taken