Binnen adidas in Duitsland bestaat op de financiële afdeling meer behoefte aan harmonisatie, standaardisatie en klantgerichtheid. De focus moet verschuiven van denken in silo’s naar (keten)samenwerking.

Aanpak/activiteiten

 • Vaststellen van managementinformatie, huidige processen inclusief  prestaties  en klanttevredenheid door het afnemen van interviews en uitvoeren vanonderzoeken
 • Implementeren van een nieuwe manier van werken (proces)
 • Introduceren van continu verbeteren

Deliverables

 • Begeleiden rol keten- en proceseigenaar
 • Inzichtelijk maken huidige klanttevredenheid, snelheid en consistentie
 • Managementinformatie voor end-to-end klantsturing

Resultaat

 • Snellere, meer consistente en meer klantgericht Purchase-to-Pay / Non Trade proces
 • Managementinformatie ten behoeve van de sturing binnen en over ketenprocessen

Opdrachtgever

adidas

Doorlooptijd/omvang

 • 16 maanden

Scope

 • Gehele organisatie, gestart met de financiële afdeling
 • Verschillende afdelingen en locaties binnen het  Purchase-to-Pay / Non Trade ketenproces