In vier stappen naar een beheerste bedrijfsvoering

Door: Dennis Vermeij

De snel veranderende wereld betekent voor organisaties niet alleen dat de risico’s in de bedrijfsvoering veranderen, maar juist ook dat er nieuwe kansen ontstaan. Een integrale aanpak om de bedrijfsvoering te beheersen is essentieel om deze kansen te verzilveren.

Onderscheidend vermogen voor jouw organisatie creëer je niet alleen door vakkennis, producten en klantbediening, maar ook juist door de beheersing van de bedrijfsvoering. Het klinkt misschien een beetje saai en ongeloofwaardig, maar toch is het zo.

Organisaties zijn continu onderhevig aan veranderingen en invloeden van buitenaf. Denk hierbij aan veranderingen in de markt, nieuwe wetgeving en veranderende behoeftes van de klant. Om hierop in te spelen is inzicht in de kwaliteit van de stuurbaarheid en beheersing van de organisatie onmisbaar. Een organisatie die zich continu bewust is van de stand van zaken met betrekking tot de risico’s binnen haar bedrijfsvoering kan dit omzetten in een belangrijke onderscheidende kwaliteit: een continu verbeterende organisatie! Je kan immers pas verbeteren als je weet wat de impact is van risico’s op de bedrijfsvoering en in staat bent te anticiperen op de gevolgen van de risico’s.

Onze pragmatische aanpak om te komen tot risicomanagement waarmee je onderscheidend bent, bestaat uit de volgende vier stappen:

1) Het leggen van de basis: het fundament
Het creëren van risicobewustzijn staat hierin centraal. Een belangrijke uitkomst is de koppeling van de visie/missie aan het risicoprofiel en de risicobereidheid. Dit wordt vertaald naar beleid voor risicobeheersing.

2) Integreren in de werkprocessen
Het doel is het identificeren van risico’s in de processen binnen de organisatie en deze langs de lat van het risicoprofiel leggen. Daarna wordt samen met de risicomitigerende maatregelen bekeken of deze risico’s passen binnen de risicobereidheid.

3) De vinger aan de pols houden
Het is niet alleen belangrijk de prestaties van de werkprocessen te volgen, maar ook de geïdentificeerde risico’s te monitoren. Je verkrijgt hiermee inzicht in de balans tussen beheersing en prestaties. De mate van risicobeheersing is op ieder moment inzichtelijk en geeft hiermee richting aan de sturing van de organisatie.

4) Continu Verbeteren
Bovenstaande zaken worden niet éénmalig uitgevoerd, maar zijn pas krachtig als deze in een cyclus worden doorlopen, zodat:

  • Op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat,
  • die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s
  • en de onderlinge samenhang, en ook van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.

Deze integrale aanpak van risicobeheersing zorgt voor een transparante bedrijfsvoering en is meer dan een ‘verplicht nummer’: het biedt mogelijkheden om de organisatie continu te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar Continu in Control.

Dit is een blog van Dennis Vermeij (dennis.vermeij@m-lc.nl)

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet weergegeven op de website. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *