Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil de komende jaren efficiënter  werken zodat met minder mensen meer werk mogelijk is op een hoger niveau. MLC is gevraagd hierin te adviseren.

 Aanpak/ activiteiten

 • Uitwerken visie rondom Regionalisering
 • Scope bepalen van te bundelen processen in shared service centra
 • Impact analyseren op diensten & processen
 • Selecteren van 10 wereldwijde locaties voor Regional Support Centres
 • Business plan opstellen
 • Monitoring en rapportage business case realisatie

Deliverables

 • Business plan Regionalisering
 • Implementatieplannen per regio
 • Business Case Management rapportage

Resultaat

 • Toename van kwaliteit en continuïteit door schaalvergroting
 • Efficiencywinst van enkele miljoenen euro´s per jaar

ministerie

Opdrachtgever

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Doorlooptijd/omvang

 • 2009-2013

Scope

 • Gehele organisatie: het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat naast het departement in Den Haag uit 160 posten (ambassades en consulaten)