Het Ministerie van Buitenlandse zaken is bijna overal in de wereld actief.  MLC heeft het ministerie geholpen met het verder verbeteren van de dienstverlening en bereikbaarheid door het opzetten van tien wereldwijde Shared Service Centra. Dat is slimmer werken!

Buitenlandse Zaken

“Geen plek ter wereld is verder dan een etmaal vliegen”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor jouw als je voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

Oplossing

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil een groei in dienstverlening en continuïteit op ambassades en consulaten. Ook willen zij
efficiënter werken zodat met minder mensen meer werk mogelijk is.

  • Vestigen van 10 wereldwijde shared service centra.
  • Scope bepalen van te bundelen processen in shared service centra
  • Impactanalyse en procesoptimalisatie
  • Business plan opstellen en monitoring en rapportage business case realisatie

Resultaat

  • Toename van kwaliteit en continuïteit door schaalvergroting.
  • Efficiencywinst van enkele miljoenen euro’s per jaar.