De opdracht luidde om inzicht te bieden in de te stellen eisen aan de nieuwe handheld (hard- en software) waarmee inspecties en keuringen kunnen worden verricht. Voor een optimaal proces werden als kaders meegegeven dat 1) eisen aan de hardware gezien soms moeilijke omstandigheden op de locaties waar inspecties worden verricht 2) functionele eisen aan de app (zoals de dat inspecteurs altijd ter plekke moesten kunnen beschikken over de meest actuele gegevens over de locatie en de uit te voeren inspectie, en dat waarnemingen en bevindingen eenvoudig en efficiënt online verwerkt kunnen worden in de backoffice van COKZ, 3) ook het proces voor het plannen van de afspraken efficiënter moest plaatsvinden.

Aanpak

  • Met planners en inspecteurs vastgesteld waar de nieuwe hard- en software qua functionaliteiten aan moet voldoen
  • Eisen opgesteld op basis van functioneel, technisch, beveiliging, koppeling met backoffice, inrichting van de app
  • Visualisatie van de gegevensverwerking
  • Verkenning uitgevoerd om vast te stellen of standaard inspectiesoftware beschikbaar is of dat maatwerk vereist is
  • Selectie van aanbieders van standaard inspectiesoftware om hun product toe te lichten (request for proposal) aan potentiele gebruikers
  • Beoordelen Proof of Concept (PoC) geselecteerde aanbieder en lijst opgesteld om bevindingen uit PoC eenduidig vast te leggen om vast te stellen wanneer PoC een succes is.

Deliverables

  • Eisen en wensen zowel qua hardware en software bezien vanuit de diverse gebruikers. 2) Overzicht om bevindingen eenduidig vast te leggen om vast te stellen wanneer PoC een succes is.

Resultaat

Nieuwe inspectiesoftware (state of the art) waarmee de werkzaamheden van zowel de inspecteurs (via een app op een robuuste tablet) als de planners (via een desktop) voor een effectief en efficiënt proces ondersteund worden en gegevens digitaal verwerkt worden van en naar de backoffice.

Opdrachtgever

  • Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Doorlooptijd/omvang

  • September 2018 – maart 2019

Scope

  • Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) levert zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. De inspecteurs van COKZ spelen hierin een belangrijke rol. Zij voeren op locatie inspecties en keuringen uit. Voor een effectief en efficiënt proces moeten zij hun waarnemingen en bevindingen direct kunnen verwerken. Hiervoor wordt een handheld gebruikt die echter zowel technologisch als functioneel sterk is verouderd. Om effectief en efficiënt te kunnen werken was een oplossing dringend vereist.