Om naadloos aan te sluiten bij de wensen van de klant, nieuwe technologieën te adapteren en het verandervermogen te versnellen, staat Operations voor de uitdaging om de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van de operationele werkzaamheden te verhogen en daarnaast continu processen te verbeteren. MLC is gevraagd om Rabobank te ondersteunen bij het procesontwerp en het continu verbeteren bij de operationele afdelingen.

Aanpak

Om dit te bereiken zetten wij verschillende methodieken in vanuit Business Process Management om bedrijfsprocessen te ontwerpen, modelleren en analyseren met als doel deze te kunnen verbeteren en beheersen. Daarvoor is de volgende aanpak gebruikt:

 • Ontwerpen en modelleren van de huidige werkprocessen door middel van uniforme procesbeschrijvingen.
 • Opleiden medewerkers in procesmanagement methodologie, zodat juiste kennis en vaardigheden geborgd zijn binnen de afdelingen.
 • Organiseren van reviewsessies en process walks  om de juiste koppeling te maken tussen opzet, bestaan en werking van processen.
 • Koppelen van processen aan risico’s en beheersmaatregelen om een integrale aanpak te bevorderen.
 • Verbeteren van processen doorgevoerd aan de hand van de Lean en Scrum methodiek, gericht op het verhogen van efficiëntie, klant- en medewerkerstevredenheid en het verlagen van risico’s.
 • Implementeren van way of working continu verbeteren zodat het verbeteren van de processen is ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers.

Deliverables

 • Processen ontworpen en geïmplementeerd binnen organisatie.
 • Eenduidige BPM aanpak binnen Operations geïntroduceerd.
 • Inzicht in procesverbeteringen door middel van implementeren way of working
 • Procesverbeteringen door middel van Lean, automatisering, robotics en dashboarding geïmplementeerd.

Resultaat

De inrichting van procesmanagement binnen Operations heeft er voor gezorgd dat de voorspelbaarheid van processen is verbeterd, risicobeheersing en beheersbaarheid van de processen is verhoogd, inzicht is verkregen in potentiële procesverbeteringen en continu verbeteren binnen de operationele teams is ingericht.

Logo rabobank 4

Opdrachtgever

 • Rabobank Operations

Doorlooptijd/omvang

 • 18 maanden (2018 -2019)

Scope

 • In control, Business Process Management, Continuous improvement, Lean, Agile Scrum, Robotics