Efficiëntere bedrijfsvoering door optimaliseren- en automatiseren van processen.

Diverse afdelingen van G-Star RAW hadden voor aanvang van de opdracht geen inzicht in de huidige manier van werken. Daarnaast waren er teveel controlewerkzaamheden en lange doorlooptijden. Aan MLC werd gevraagd om haar best practices in te zetten om daarmee de efficiëntie binnen G-Star te verhogen.

Resultaat

Door het in kaart brengen van de bedrijfs- en werkprocessen is er inzicht gecreëerd in de huidige werkwijze van de HR, IT en Retail Operations afdelingen. Daarbij is in samenwerking met G-Star RAW verbeter- en automatisering potentieel ontdekt om de efficiëntie en kwaliteit van de processen te verhogen.

Klantquote

Werken met MLC betekent een hoge betrokkenheid en focus op bedrijfsresultaten. Structuur en consistentie van de betrokkenheid vormen de kern van het in kaart brengen van processen.

– Head of Information Technology G-Star RAW

Projectaanpak

  • Organiseren van workshops om de huidige processen in kaart te brengen.
  • Vastleggen van relaties tussen data-objecten en systeemfuncties per proces.
  • Organiseren van verwonderworkshops om verbeter- en automatisering potentieel te ontdekken.
  • Inrichten van de proces database om inzicht te creëren in de huidige werkwijze.
  • In staat stellen van de G-Star RAW medewerkers om zelf na te denken over verbeteringen om zo de verbetercultuur binnen G-Star RAW te continueren en bevorderen.

Opdrachtgever

  • G-Star RAW