Vanwege de stap richting internationalisering ontstond bij InShared eind 2017 de behoefte (en noodzaak) om een professionaliseringsslag op de IT afdeling te maken. Waar voorheen bij elkaar langsgelopen kon worden voor het melden van een incident of aanvragen van een wijziging, werden met de nieuwe klanten aan de andere kant van de oceaan korte lijntjes letterlijk en figuurlijk langer. Hiervoor was niet alleen het inrichten en vastleggen van processen nodig, maar ook het overstappen op een nieuwe Issue & Project software en het implementeren van kwaliteitseisen uit het cloud security framework CCM.

Inshared

“We all benefit”

InShared is een online verzekeraar, die er samen met zijn klanten alles aan doet om schade te voorkomen. Omdat schade nooit leuk is, iedereen dan minder premie hoeft te betalen én de wereld zo een klein beetje veiliger maken met z’n allen. Een prachtig principe, waardoor er eerlijke, voordelige en makkelijke verzekeringen aangeboden kunnen worden, waarvan we niet alleen de lasten delen, maar ook de lusten.

Aanpak

We hebben InShared geholpen door:

  • het ontwerpen, modelleren en inrichten van de ITIL processen (change-, incident-, request- en service level management).
  • de implementatie van een nieuwe (bijpassende) werkwijze: werken volgens processen, meer Agile (voorspelbaarder) werken en eenduidiger. Dit door middel van workshops, inloopsessies, vragenuurtjes, handleidingen en ander instructiemateriaal.
  •  de overstap naar een nieuwe Issue & Project Software ter ondersteuning van de nieuwe werkwijze. Van Redmine naar Jira (Software & Service Desk). En naast de begeleiding van deze overstap ook met de inrichting van de nieuwe software tool. Dit door de bovengenoemde ITIL processen te integreren in de tool.
  • de implementatie van eisen uit de nieuwe contracten (SLA’s) en de eisen uit het gekozen framework voor clouds security (Cloud Control Matrix). Dit hebben gedaan aan de hand van het verder inrichten van een processenlandschap met ondersteunende en besturende processen. Hiermee hebben we verbetercycli ingericht, zodat we door middel van continu verbeteren de werkwijze steeds een stapje verder kunnen brengen.

Resultaat

  • Een ingericht processenlandschap (uitvoerende, ondersteunende en besturende processen)
  • Nieuwe ingerichte software tool Jira Service Desk, Jira Software
  • Nieuwe werkwijze middels processen en met nieuwe software
  •  Ingericht processenlandschap en werkende continu verbeterstructuur
  •  STAR Level 1 (Self-Assessment) 5) STAR Level 2 (Third-party certification)